Saviraiškos laisvė

Teisė į saviraiškos laisvę yra pagrindinė žmogaus teisė. Ji apima teisę netrukdomai turėti savo nuomonę, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas bet kokiomis žiniasklaidos priemonėmis ir nepaisant sienų.

Žmogaus teisių deklaracijoje teigiama, kad kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir saviraiškos laisvę; ši teisė apima laisvę netrukdomai turėti savo įsitikinimus, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas bet kuria žiniasklaidos priemone ir nepaisant sienų.

Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte teigiama, kad kiekvienas turi teisę netrukdomai turėti savo įsitikinimus ir kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę; ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir skleisti bet kokią informaciją ir idėjas, nepaisant valstybių sienų, žodžiu, raštu ar spauda, meno kūriniais ar kitomis pasirinktomis priemonėmis.

Teisė į saviraiškos laisvę nėra absoliuti. šiai teisei gali būti taikomi apribojimai, tačiau jie turi būti numatyti įstatyme ir būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti viešąją tvarką, nacionalinį saugumą, privatumą, reputaciją ar kitų asmenų teises.

Kas apibrėžė saviraiškos laisvę?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes saviraiškos laisvė yra sąvoka, turinti ilgą ir sudėtingą istoriją. Tačiau kai kurios svarbiausios asmenybės, prisidėjusios prie saviraiškos laisvės idėjos plėtojimo, yra Džonas Miltonas, Volteras, Žanas Žakas Ruso (Jean-Jacques Rousseau) ir Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill).

Kokios yra 5 saviraiškos laisvės?

1. Teisę į saviraiškos laisvę garantuoja Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos pirmoji pataisa.

2. Saviraiškos laisvė apima teisę reikšti savo nuomonę ir idėjas nebijant valdžios bausmės ar cenzūros.

3. Teisė į saviraiškos laisvę taip pat apima teisę gauti informaciją ir teisę į spaudos laisvę.

4. Saviraiškos laisvė nėra absoliuti ir tam tikromis aplinkybėmis gali būti ribojama, pavyzdžiui, kai ja kurstomas smurtas ar neapykanta.

5. Saviraiškos laisvė yra esminis demokratijos elementas, ji būtina laisvam keitimuisi idėjomis ir informacija.

Kas yra saviraiškos laisvė ir kodėl ji svarbi?

Saviraiškos laisvė – tai teisė reikšti savo nuomonę ir idėjas nebijant atsakomųjų veiksmų ar cenzūros. Ši teisė yra labai svarbi demokratijai ir įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Saviraiškos laisvė yra svarbi, nes leidžia žmonėms laisvai dalytis savo mintimis ir idėjomis, o tai gali padėti geriau suprasti ir pažinti. Ji taip pat leidžia žmonėms reikalauti, kad jų valdžia ir vadovai būtų atsakingi, ir mesti jiems iššūkį, kai jie mano, kad jie elgiasi nesąžiningai ar neteisingai.

Kas yra teisė į saviraiškos laisvę?

Teisė į saviraiškos laisvę – tai teisė netrukdomai turėti savo nuomonę, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas bet kokiomis priemonėmis ir nepaisant sienų.

Parašykite komentarą