Savižudybė

Savižudybė apibrėžiama kaip tyčinis savo gyvybės atėmimas. Savižudybė paprastai įvykdoma reaguojant į kokį nors jaučiamą nepakeliamą psichologinį skausmą ar nepakeliamą situaciją. Savižudžiams paprastai būdingi tam tikri įspėjamieji požymiai arba tam tikri rizikos veiksniai. Įspėjamieji savižudybės požymiai: kalbėjimas apie norą mirti ar susižaloti, beviltiškumo jausmas, kalbėjimas apie tai, kad esate našta kitiems, vis dažnesnis piktnaudžiavimas alkoholiu ar narkotikais, pasitraukimas iš draugų ir veiklos, neįprasta nuotaikų kaita, brangių daiktų atidavimas. Savižudybės rizikos veiksniai: psichikos ligos, piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis, ankstesni bandymai nusižudyti, savižudybė šeimoje, smurto ar traumos poveikis.

Kas yra savižudybė pagal?

Nėra vieno atsakymo į šį klausimą, nes nėra vieno savižudybės apibrėžimo. Savižudybė paprastai apibrėžiama kaip tyčinis veiksmas, kai sąmoningai atimama gyvybė, tačiau nėra vienos konkrečios priežasties, dėl kurios kas nors gali taip pasielgti. Kai kurie žmonės tai gali vertinti kaip būdą pabėgti iš sunkios ar skausmingos situacijos, o kiti tai gali daryti kaip būdą nutraukti savo kančias. Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes kiekvieno žmogaus savižudybės motyvai yra unikalūs.

Koks yra ilgalaikis minčių apie savižudybę poveikis?

Ilgalaikis minčių apie savižudybę poveikis gali būti labai rimtas. Jei kam nors kyla minčių apie savižudybę, svarbu nedelsiant kreiptis pagalbos. Mintys apie savižudybę gali privesti prie savižudybės, kuri yra nuolatinis laikinos problemos sprendimas. Savižudybė yra laikinos problemos ilgalaikis sprendimas.

Kiek žmonių mirė nuo savižudybės 2021 m?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes neįmanoma sužinoti, kiek žmonių mirė dėl savižudybės 2021 m., kol metai nesibaigė. Tačiau, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, apskaičiuota, kad 2020 m. nuo savižudybės mirė maždaug 800 000 žmonių. Tai reiškia, kad tikėtina, jog 2021 m. nuo savižudybių mirė panašus arba šiek tiek didesnis skaičius žmonių.

Kas smegenyse sukelia savižudybę?

Nėra vieno atsakymo į šį klausimą, nes savižudybę sukeliantys veiksniai gali labai skirtis priklausomai nuo konkretaus žmogaus. Tačiau nustatyta, kad yra tam tikrų rizikos veiksnių, kurie susiję su didesne savižudybės rizika, pavyzdžiui, psichikos ligos, piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis, ankstesni bandymai nusižudyti, savižudybės šeimoje ir smurto poveikis. Be to, tam tikri gyvenimo įvykiai ar stresoriai, pavyzdžiui, darbo praradimas, santykių problemos ar finansinės bėdos, taip pat gali prisidėti prie minčių apie savižudybę ar savižudiško elgesio atsiradimo.

Parašykite komentarą