Saviveiksmingumas

Saviveiksmingumas – tai įsitikinimas, kad žmogus gali sėkmingai atlikti tam tikrą veiksmą ar elgseną, kad pasiektų norimą rezultatą. Tai asmeninis vertinimas, kaip gerai žmogus gali atlikti konkretų elgesį ar elgseną, kad pasiektų norimą rezultatą.

Saviveiksmingumo įsitikinimai yra būdingi konkrečiam elgesiui ar elgsenai ir priklauso nuo konteksto bei situacijos. Pavyzdžiui, mokinys gali turėti aukštą saviveiksmingumą ruošiantis tam tikro dalyko testui, bet žemą saviveiksmingumą laikant patį testą.

Savarankiškumo įsitikinimai taip pat yra plastiški, o tai reiškia, kad juos galima pakeisti pasitelkus patirtį, instrukcijas ir įtikinėjimą. Pavyzdžiui, mokinys, kurio saviveiksmingumas ruošiantis tam tikro dalyko testui iš pradžių buvo žemas, gali padidinti savo saviveiksmingumą dėl tokio elgesio gavęs gerus ankstesnių testų įvertinimus.

Savarankiškumo įsitikinimai yra svarbūs, nes jie daro įtaką ne tik tam, kokiu elgesiu žmogus užsiims, bet ir tam, kiek pastangų jis įdės į šį elgesį ir kiek ilgai atkakliai laikysis susidūręs su sunkumais. Žmonės, turintys aukštą įsitikinimą apie saviveiksmingumą, yra labiau linkę įsitraukti į tam tikrą elgesį, dėti daugiau pastangų ir atkakliai siekti nesėkmių nei tie, kurių įsitikinimas apie saviveiksmingumą yra žemas.

Kas yra saviveiksmingumas ir kodėl jis svarbus?

Saviveiksmingumas – tai įsitikinimas, kad žmogus gali sėkmingai pasiekti tikslą. Šis įsitikinimas yra svarbus, nes jis gali turėti įtakos asmens motyvacijai ir elgesiui. Asmuo, turintis aukštą saviveiksmingumą, yra labiau linkęs išsikelti aukštus tikslus ir atkakliai dirbti susidūręs su nesėkmėmis.

Kaip kitaip vadinasi saviveiksmingumas?

Nėra vieno žodžio sinonimo, reiškiančio saviveiksmingumą, tačiau yra keletas artimų žodžių, tarp jų pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas savimi ir pasitikėjimas savimi.

Ar saviveiksmingumas yra geras dalykas?

Saviveiksmingumas – tai įsitikinimas, kad žmogus gali sėkmingai atlikti tam tikrą užduotį. Šis įsitikinimas gali turėti didelę įtaką žmogaus motyvacijai ir veiklos rezultatams. Asmenys, turintys aukštą saviveiksmingumą, yra labiau linkę atkakliai kovoti su nesėkmėmis ir atkakliai siekti savo tikslų.

Atlikta daug tyrimų, patvirtinančių, kad savivertė yra geras dalykas. Tyrimai parodė, kad asmenys, kurių saviveiksmingumas yra aukštas, yra labiau linkę išsikelti sudėtingus tikslus, atkakliai siekti užsibrėžto tikslo ir atkakliai siekti nesėkmių. Asmenys, turintys aukštą saviveiksmingumą, taip pat dažniau sėkmingai siekia savo tikslų.

Trumpai tariant, taip, saviveiksmingumas yra geras dalykas.

Kokie yra 4 saviveiksmingumo tipai?

1. Saviveiksmingumo įsitikinimai – tai įsitikinimai apie savo gebėjimą sėkmingai atlikti užduotį arba pasiekti tikslą.

2. Saviveiksmingumo įsitikinimai būdingi konkrečiai užduočiai ar tikslui.

3. Saviveiksmingumo įsitikinimai gali būti bendri arba specifiniai.

4. Įsitikinimai dėl saviveiksmingumo gali būti teigiami arba neigiami.

Parašykite komentarą