Schizma

Susiskaldymas – tai oficialus religinės organizacijos skilimas arba skilimas. Šis terminas dažniausiai vartojamas kalbant apie skilimą krikščionybėje, nors gali būti vartojamas ir kalbant apie skilimą kitoje religijoje.

Yra trys pagrindiniai schizmos požymiai:

1. Schizma – tai oficialus religinės organizacijos skilimas arba skilimas. Tai reiškia, kad tai yra oficialus, pripažintas skilimas tarp dviejų organizacijos grupių.

2. Susiskaldymas paprastai grindžiamas tikėjimo ar praktikos skirtumais. Tai reiškia, kad dvi į schizmą įsitraukusios grupės tiki ar praktikuoja skirtingus dalykus.

3. Susiskaldymas paprastai baigiasi tuo, kad kiekviena grupė eina savo keliu. Tai reiškia, kad dvi į schizmą įsitraukusios grupės paprastai tarpusavyje nebendrauja ir nebendradarbiauja.

Ką reiškia schizma krikščionybėje?

Schizma – tai krikščionių denominacijos ar bažnyčios skilimas arba skilimas. Šis terminas dažniausiai vartojamas kalbant apie dviejų grupių, anksčiau priklausiusių tai pačiai bažnyčiai, skilimą. Taip gali atsitikti dėl įvairių priežasčių, įskaitant nesutarimus dėl doktrinos, teologijos ar kitų bažnyčios valdymo klausimų. Schizma taip pat gali įvykti, kai viena krikščionių grupė įkuria naują bažnyčią ar denominaciją.

Ar žodis schizma reiškia?

Taip, žodis schizma gali reikšti skirtingus dalykus. Ji gali reikšti atsiskyrimą ar susiskaldymą grupėje, pavyzdžiui, religinėje ar politinėje organizacijoje. Jis taip pat gali reikšti dviejų žmonių ar grupių nesutarimus ar konfliktą.

Ar schizma yra nuodėmė?

Taip, schizma yra nuodėmė. Katalikų Bažnyčios katekizme schizma apibrėžiama kaip „atsisakymas paklusti Romos popiežiui arba atsisakymas bendrauti su jam pavaldžiais Bažnyčios nariais“ (KBK 2089). Šis atsisakymas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant atsisakymą pripažinti popiežiaus autoritetą, atsisakymą dalyvauti sakramentuose arba aktyvius veiksmus, kuriais siekiama pakenkti Bažnyčios vienybei.

Kuriuo metu įvyksta schizma?

Schizma – konfliktas tarp dviejų Eldarų rasės frakcijų Warhammer 40 000 visatoje. Schizma prasidėjo prieš 10 000 metų iki šių dienų, kai išnyko Eldarų dieviškoji rasė – slanai. Eldar buvo palikti tik su savo pačių prietaisais, kurie juos vedė. Viena frakcija, kuriai vadovavo Fenikso lordas Asurmenas, manė, kad jie turėtų ieškoti patarimų savo sielose. Kita frakcija, vadovaujama Fenikso lordo Maugano Ra, manė, kad jie turėtų ieškoti patarimų žvaigždėse. Šios dvi frakcijos galiausiai pradėjo tarpusavio karą, ir schizma tęsiasi iki šiol. Nėra galutinio atsakymo, kuriuo laiku vyksta šizė, nes tai yra nuolatinis konfliktas.

Parašykite komentarą