Scientizmas

Scientizmas – tai požiūris į pažinimą, pabrėžiantis mokslinį metodą kaip geriausią arba vienintelę priemonę žinioms apie pasaulį įgyti. Mokslinio mąstymo šalininkai paprastai mano, kad mokslas gali ir turi būti naudojamas visiems gamtos pasaulio aspektams, įskaitant žmogaus elgesį ir visuomenę, tirti.

Scientizmas dažnai siejamas su redukcionistiniu požiūriu į tikrovę, kai sudėtingi reiškiniai aiškinami pagal atskirų jų dalių elgesį. Dėl šio požiūrio gali būti nepaisoma intuicijos, emocijų ir kitų neracionalių veiksnių vaidmens priimant žmogaus sprendimus.

Mokslinio mąstymo kritikai teigia, kad jis pernelyg supaprastina tikrovę ir lemia siaurą požiūrį į pasaulį. Jie taip pat teigia, kad scientizmas gali būti naudojamas neetiškiems veiksmams, tokiems kaip eugenika, pateisinti ir kad jis gali būti naudojamas politinei darbotvarkei skatinti.

Kas yra scientizmas ir kodėl jis yra klaida?

Scientizmas – tai įsitikinimas, kad mokslinis metodas yra vienintelis teisingas būdas įgyti žinių apie pasaulį. Šį įsitikinimą dažnai lydi nuomonė, kad mokslinės žinios yra pranašesnės už visas kitas žinių formas, pavyzdžiui, įgytas meno, religijos ar filosofijos būdu.

Yra keletas priežasčių, kodėl scientizmas laikomas klaida. Pirma, jis grindžiamas klaidinga mokslo ir kitų pažinimo būdų dichotomija. Antra, neatsižvelgiama į tai, kad mokslinės žinios yra laikinos ir gali būti peržiūrimos atsižvelgiant į naujus įrodymus. Galiausiai, nepripažįstama, kad mokslinės žinios yra tik viena iš žinių formų ir kad kitos žinių formos taip pat gali būti vertingos.

Kokie yra 2 pagrindiniai argumentai prieš scientizmą?

Pirmasis argumentas prieš scientizmą yra tas, kad jis veda prie redukcionistinio požiūrio į tikrovę, kai viskas susiaurinama iki fizinių ar materialių priežasčių. Šis požiūris neatsižvelgia į sąmonės, valios ir kitų nefizinių veiksnių vaidmenį formuojant tikrovę.

Antrasis argumentas prieš scientizmą yra tas, kad jis veda prie mechanistinio požiūrio į tikrovę, kai į viską žiūrima kaip į mašiną ar tarpusavyje susijusių dalių rinkinį. Šis požiūris nepripažįsta organinių ir kūrybinių tikrovės aspektų, taip pat tikslo ir prasmės svarbos mūsų gyvenime.

Kas yra scientizmas ir mokslas?

Scientizmas – tai požiūris į žinojimą, kai pabrėžiamas mokslinis metodas, atmetant kitus pažinimo būdus. Dažnai siejamas su redukcionizmu, t. y. požiūriu, kad sudėtingus reiškinius galima redukuoti iki atskirų jų dalių sąveikos.

Kita vertus, mokslas yra sisteminga įmonė, kuri kaupia ir sistemina žinias kaip patikrinamus paaiškinimus ir prognozes apie visatą.

Kas yra scientizmas pavyzdys?

Scientizmas – tai įsitikinimas, kad mokslas yra vienintelis žinių apie pasaulį šaltinis ir kad jis yra vienintelis patikimas šių žinių įgijimo metodas. Šį įsitikinimą dažnai lydi nuomonė, kad mokslinės žinios yra pranašesnės už visas kitas žinių formas, pavyzdžiui, religines ar filosofines žinias.

Vienas iš scientizmo pavyzdžių yra įsitikinimas, kad tik mokslinės žinios yra tikros žinios, o visos kitos žinių formos, pavyzdžiui, religinės ar filosofinės žinios, nėra tikros žinios. Šis įsitikinimas dažnai lemia požiūrį, kad mokslas yra vienintelis patikimas žinių apie pasaulį šaltinis ir kad tai vienintelis patikimas metodas šioms žinioms įgyti.

Kitas scientizmo pavyzdys – įsitikinimas, kad mokslas yra vienintelis žinių apie pasaulį šaltinis ir kad tai vienintelis patikimas metodas šioms žinioms įgyti. Šis įsitikinimas dažnai lemia požiūrį, kad mokslas yra vienintelis patikimas žinių apie pasaulį šaltinis ir kad jis yra vienintelis patikimas metodas šioms žinioms įgyti.

Parašykite komentarą