Ėsdinantis

Korozinė medžiaga – tai tokia medžiaga, su kuria susilietus gyvas audinys, įskaitant odą, patiria matomų pažeidimų. Korozinės medžiagos taip pat gali pažeisti neorganines medžiagas, pavyzdžiui, metalus, chemiškai pakeisdamos jų paviršių. Dažniausiai koroziją sukelia stiprios rūgštys ir šarmai, tačiau koroziją gali sukelti ir kai kurie oksidatoriai, pavyzdžiui, chloras. Korozinių medžiagų pH paprastai būna mažesnis nei 7 arba didesnis nei 13.

Kokie yra korozinių medžiagų pavyzdžiai?

Yra daugybė korozinių medžiagų pavyzdžių, tačiau kai kurios iš labiausiai paplitusių yra rūgštys, šarmai ir oksidatoriai. Rūgščių galima rasti daugelyje buitinių produktų, pavyzdžiui, acte ir citrinų sultyse, ir pramoniniuose chemikaluose, pavyzdžiui, druskos rūgštyje ir sieros rūgštyje. Bazių yra valymo priemonėse, pavyzdžiui, amoniake, ir pramoninėse cheminėse medžiagose, pavyzdžiui, natrio hidrokside ir kalcio okside. Oksiduojančių medžiagų yra oro taršoje, pavyzdžiui, ozone, ir pramoninėse cheminėse medžiagose, pavyzdžiui, chlore ir azoto rūgštyje.

Kas yra korozijos pavojus?

Korozinis pavojus – tai cheminio pavojaus rūšis, susijusi su medžiaga, kuri gali sukelti negrįžtamą gyvų audinių pažeidimą, cheminius nudegimus arba metalų koroziją.

Ar vanduo sukelia koroziją?

Vanduo nekoroduoja. Tačiau tai gali būti korozinių medžiagų transportavimo terpė. Pavyzdžiui, vandenyje gali būti ištirpusio deguonies, kuris gali prisidėti prie korozijos.

Kokia yra žodžio korozinė medžiaga reikšmė?

Korozinė medžiaga – tai skystis arba kieta medžiaga, kuri gali smarkiai pažeisti gyvus audinius arba neorganines medžiagas, pavyzdžiui, metalus. Korozinės medžiagos poveikis gyvam audiniui gali pasireikšti iš karto arba kurį laiką gali būti nepastebimas. Korozinės medžiagos gali sukelti nudegimus, opas ir mirtį. Korozinių medžiagų prarijimas gali pažeisti virškinimo traktą ir būti mirtinas.

Parašykite komentarą