Seisminė banga

Seisminė banga – tai tam tikros rūšies banga, sklindanti Žemės viduje arba išilgai jos paviršiaus. Seisminės bangos susidaro, kai energija išsiskiria dėl žemės drebėjimo, ugnikalnio išsiveržimo ar kito seisminio įvykio. Seisminės bangos skirstomos į du pagrindinius tipus: kūno ir paviršiaus bangas. Kūno bangos sklinda Žemės vidumi, o paviršinės bangos – Žemės paviršiumi.

Seismines bangas apibūdina jų bangos ilgis, dažnis, amplitudė ir greitis. Bangos ilgis – tai atstumas tarp dviejų vienas po kito einančių bangos keterų. Dažnis – tai bangų keterų, kurios praeina pro tam tikrą tašką per laiko vienetą, skaičius. Amplitudė – tai bangos keteros aukštis nuo jos dugno. Greitis – tai greitis, kuriuo keliauja banga.

Seisminės bangos naudojamos Žemės gelmėms tirti. Seisminės bangos gali būti naudojamos trimačiam Žemės vidaus vaizdui sukurti, panašiai kaip ultragarsu. Seisminės bangos taip pat gali būti naudojamos Žemės paviršiui tirti. Seisminės bangos gali būti naudojamos Žemės paviršiaus ypatybėms, pavyzdžiui, kalnams, slėniams ir lygumoms, kartografuoti.

Kas sukelia seismines bangas?

Seismines bangas sukelia staigus energijos išsiskyrimas Žemės plutoje. Tai gali nutikti dėl įvairių priežasčių, įskaitant žemės drebėjimus, ugnikalnių išsiveržimus ir nuošliaužas. Kai ši energija išsiskiria, dėl jos dreba žemė ir susidaro seisminės bangos. Šios bangos gali nuslinkti didelius atstumus ir padaryti žalos pastatams ir kitoms konstrukcijoms.

Kokie yra 3 pagrindiniai seisminių bangų tipai?

Seisminės bangos skirstomos į tris tipus: P bangos, S bangos ir paviršinės bangos.

P bangos yra greičiausiai judančios iš trijų seisminių bangų tipų ir dar vadinamos pirminėmis bangomis. P bangos sklinda per kietas ir skystas uolienas ir yra pirmosios bangos, pasiekiančios seismografo stotį. P bangos sukelia grunto judėjimą stūmos ir traukos judesiu, kai uolienos dalelės juda ta pačia kryptimi kaip ir banga.

S bangos juda lėčiau nei P bangos ir dar vadinamos antrinėmis bangomis. S bangos gali sklisti tik per kietas uolienas ir sukelia žemės judėjimą į šonus, o uolienų dalelės juda statmenai bangos krypčiai.

Paviršinės bangos yra lėčiausiai judančios iš visų trijų seisminių bangų tipų ir juda žemės paviršiumi. Paviršinės bangos sukelia žemės judėjimą, o uolienų dalelės juda ratu.

Kokie yra 4 seisminių bangų tipai?

1. Pirminės (P) bangos yra greičiausiai judančios iš keturių seisminių bangų tipų ir pirmosios pasiekia seismografą. Šios bangos sklinda per kietą ir skystą uolieną ir yra suspaudimo bangos, t. y. sukelia grunto suspaudimą ir išsiplėtimą ta pačia kryptimi, kuria juda bangos.

2. Antrinės (S) bangos yra lėtesnės už P bangas ir juda tik per kietas uolienas. Šios bangos yra šlyties bangos, t. y. dėl jų sklisdamos žemė juda į šonus.

3. Paviršinės bangos (L bangos) yra lėčiausios iš keturių seisminių bangų tipų ir juda išilgai žemės paviršiaus. Šios bangos taip pat yra gniuždymo ir šlyties bangos, tačiau jų judėjimas yra sudėtingesnis nei P ir S bangų.

4. Kūno bangos (T bangos) – tai seisminės bangos, kurios keliauja per žemės gelmes. Šios bangos panašios į P ir S bangas, tačiau jų judėjimas sudėtingesnis.

Kas yra seisminės bangos ir jų rūšys?

Seisminės bangos – tai energijos bangos, sklindančios Žemės pluta ir atsirandančios dėl žemės drebėjimo, ugnikalnio išsiveržimo ar kito panašaus įvykio. Yra du pagrindiniai seisminių bangų tipai: kūno bangos ir paviršinės bangos. Kūno bangos keliauja Žemės vidumi, o paviršiaus bangos keliauja Žemės paviršiumi.

Yra du pagrindiniai kūno bangų tipai: P bangos ir S bangos. P bangos taip pat vadinamos pirminėmis bangomis arba suspaudimo bangomis. Šios bangos sklinda per kietuosius kūnus ir skysčius ir yra greičiausias seisminių bangų tipas. S bangos dar vadinamos antrinėmis bangomis arba šlyties bangomis. Šios bangos gali sklisti tik per kietus kūnus ir yra lėtesnės nei P bangos.

Yra du pagrindiniai paviršinių bangų tipai: Rayleigh bangos ir Love bangos. Reilėjaus bangos dar vadinamos žemės riedėjimu. Šios bangos keliauja Žemės paviršiumi slenkamuoju judesiu ir yra lėčiausias seisminių bangų tipas. Meilės bangos taip pat vadinamos horizontaliomis šlyties bangomis. Šios bangos keliauja Žemės paviršiumi virpėdamos ir yra greitesnės už Reilėjaus bangas.

Parašykite komentarą