Sekantinė linija

Sekanti linija yra tiesė, kuri kerta kreivę dviejuose taškuose. Sekantinė linija gali būti naudojama apytiksliai funkcijos vertei konkrečiame taške apskaičiuoti. Sekantoji tiesė yra lygiagreti liestinei jos susikirtimo taške.

Kas yra sekantė ir liestinė?

Sekantinė tiesė yra tiesė, kuri kerta kreivę bent dviejuose taškuose. Tangentinė linija – tai linija, kuri kerta kreivę lygiai viename taške.

Kas yra funkcijos sekantinė linija?

Sekanti linija – tai linija, kuri kerta funkciją dviejuose taškuose. Sekanto tiesę galima naudoti norint aproksimuoti funkcijos vertę taške tarp dviejų susikirtimo taškų.

Kas yra sekantinė linija išvestinėje?

Sekantinė tiesė yra tiesė, kuri kerta funkciją dviejuose taškuose. Sekanto linija gali būti naudojama funkcijos išvestinei aproksimuoti tam tikrame taške. Sekanto tiesė yra funkcijos liestinė taške, kuriame ši tiesė kerta funkciją.

Koks yra sekantinės linijos nuolydis?

Sekantinės tiesės nuolydis – tai tiesės, kuri kerta kreivę dviejuose taškuose, nuolydis. Sekantinė linija yra tiesė, kuri kerta du kreivės taškus. Sekantinės linijos nuolydis yra dviejų taškų y koordinačių skirtumas, padalytas iš dviejų taškų x koordinačių skirtumo.

Parašykite komentarą