Sekuliarusis

Terminas „pasaulietinis“ dažniausiai vartojamas apibūdinti dalykams ar idėjoms, nesusijusioms su religija ar dvasingumu. Tai gali būti tokie dalykai kaip mokslas, filosofija, politika, menas ir kt.

Apie sekuliarizmą galima galvoti keliais skirtingais būdais. Vienas iš būdų – vertinti tai kaip religinių ar dvasinių įsitikinimų stoką. Kartais tai vadinama neigiamu sekuliarizmu.“ Kitas būdas mąstyti apie sekuliarizmą – tai teigiamas tikėjimas tokiais dalykais kaip protas, mokslas ir žmogaus teisės. Kartais tai vadinama pozityviuoju sekuliarizmu.“

Dauguma sekuliaristų pasakytų, kad sekuliarizmas yra geras dalykas. Teigiama, kad dėl to visuomenė tampa tolerantiškesnė ir žmonės gali sutelkti dėmesį į dalykus, dėl kurių visi galime sutarti, o ne į tuos, kurie mus skiria.

Kas yra sekuliarioji krikščionybė?

Nėra vieno „sekuliariosios krikščionybės“ apibrėžimo, nes šis terminas vartojamas apibūdinti įvairiems požiūriams į krikščionybę, kurie pabrėžia pasaulietinius arba nereliginius tikėjimo aspektus. Tačiau kai kurie bendri sekuliariųjų krikščionių bruožai: dėmesys socialiniam teisingumui, įsipareigojimas protui ir mokslui, tikėjimas, kad krikščionybė turėtų būti susijusi su pasauliu, o ne nuo jo atsitraukti.

Kai kurie sekuliarūs krikščionys taip pat save identifikuoja kaip „kultūrinius krikščionis“, kurie išlaiko krikščionišką tapatybę, net jei aktyviai nepraktikuoja tikėjimo. Tai gali lemti įvairios priežastys, pavyzdžiui, noras išlaikyti ryšį su savo kultūriniu paveldu arba tikėjimas, kad krikščionybė vis dar turi ką pasiūlyti pasauliui, net jei jie asmeniškai nepritaria visiems jos mokymams.

Kas yra sekuliarus žmogus?

Sekuliarus asmuo yra tas, kuris netiki jokia konkrečia religija ir ja nesivadovauja. Jie gali tikėti Dievą ar aukštesniąją jėgą, tačiau netiki ir nesilaiko jokių konkrečių religinių mokymų ar praktikų.

Kas yra pasaulietinė kultūra?

Pasaulietinė kultūra – tai visuomenė ar grupė, kuri nesitapatina su jokia konkrečia religija ir ja nesivadovauja. Pasaulietinė kultūra gali būti tokia, kurioje žmonės nėra religingi, arba tokia, kurioje žmonės gali laisvai praktikuoti bet kokią religiją be trukdžių ar diskriminacijos.

Ką reiškia sekuliarizmas krikščionybėje?

Žodis „pasaulietinis“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio saecularis, kuris reiškia „amžiaus“.“ Krikščionybėje terminas „pasaulietinis“ paprastai reiškia viską, kas nesusiję su religiniais ar dvasiniais dalykais. Tai gali apimti tokius dalykus kaip pasaulietinis menas, muzika, literatūra, filosofija ir kt. Svarbu pažymėti, kad terminas „pasaulietinis“ nebūtinai yra „ateistinis“ ar „nereliginis“ sinonimas.“ Yra daug pasaulietinių krikščionių, kurie tiki Dievą ir praktikuoja savo tikėjimą, tačiau užsiima ir pasaulietine veikla.

Ar pasaulietinis reiškia nereliginis?

Žodis „pasaulietinis“ dažnai vartojamas apibūdinti dalykams, nesusijusiems su religija, tačiau jis taip pat gali reikšti dalykus, nesusijusius su vyriausybe ar bažnyčia. Taigi sekuliarizmas – tai įsitikinimas, kad valdžia ir bažnyčia turėtų būti atskirtos ir kad žmonės turėtų būti laisvi tikėti tuo, kuo nori.

Parašykite komentarą