Semantika

Lingvistikoje semantika yra reikšmę tirianti pakraipa. Semantika gali būti nagrinėjama kognityvinių mokslų, kompiuterinės lingvistikos arba filosofijos rėmuose. Teigiama, kad nors semantika yra aiškiai apibrėžta sritis, turinti savo metodus ir tikslus, ji taip pat dažnai suvokiama kaip „universali“ sritis, kurioje telpa temos, netelpančios į kitas kalbotyros pakraipas.

Semantikai būdingi šie požymiai:

– Kalbos reikšmės tyrimas

– Dėmesys sutelkiamas į ryšį tarp žodžių ir sąvokų, kurias jie atstovauja

– Formalių metodų naudojimas prasmei analizuoti

– Dirbtinių kalbų naudojimas prasmei tirti

– Kompiuterinių metodų naudojimas reikšmei tirti

Apibrėžtieji semantikos bruožai yra šie:

– Žodžių, frazių ir sakinių reikšmės tyrimas

– Dėmesys sutelkiamas į kalbos ir pasaulio ryšį

– Formalių metodų naudojimas prasmei analizuoti

– Dirbtinių kalbų naudojimas reikšmei tirti

– Kompiuterinių metodų naudojimas prasmei tirti

Ką reiškia, kai kas nors sako semantika?

Kai kas nors sako „semantika“, turi omenyje žodžių reikšmę. Konkrečiau kalbant, jie nurodo, kaip žodžiai vartojami ir kaip jie susiję tarpusavyje. Semantika taip pat susijusi su žodžių reikšmėmis ir jų aiškinimu.

Kokios yra 3 semantikos rūšys?

Trys pagrindinės semantikos rūšys:

1. Įprastinės / numanomos: Tai reikšmė, kuri perteikiama vartojant žodį ar frazę tam tikrame kontekste. Tai labiausiai paplitęs semantikos tipas, apie kurį kalbėtojai dažnai sąmoningai negalvoja.

2. Vaizdinys: Šis reikšmės tipas perteikiamas naudojant žodžius ar frazes, kurie nėra pažodiniai, bet naudojami mintiniam įvaizdžiui ar analogijai sukurti.

3. Techninė: šios rūšies prasmė perteikiama naudojant specializuotą žodyną, būdingą tam tikrai sričiai ar disciplinai.

Kas yra semantinis sakinyje?

Žodis „semantika“ reiškia žodžio, frazės ar sakinio reikšmę. Kitaip tariant, tai yra žodžio, frazės ar sakinio reikšmės aiškinimas.

Kaip dar kitaip vadinama semantika?

Nėra vieno žodžio atitikmens žodžiui „semantika“, tačiau kai kurie galimi sinonimai yra „prasmė“, „reikšmė“ ir „pasekmės“.“

Parašykite komentarą