Sergamumas

Sergamumas yra gyventojų sveikatos būklės rodiklis. Paprastai jis išreiškiamas mirčių skaičiumi, tenkančiu 1000 žmonių. Sergamumas taip pat gali būti išreikštas kaip sergančių arba ligotų žmonių skaičius.

Kaip kitaip vadinasi sergamumas?

Žodis „sergamumas“ reiškia būseną, kai žmogus yra nesveikas arba blogai jaučiasi. Sergamumo sinonimas būtų „liga“.

Kuo skiriasi sergamumas ir mirtingumas?

Sergamumas apibrėžiamas kaip būklė, kai sergama arba yra liga. Mirtingumas apibrėžiamas kaip būsena, kai žmogus yra miręs. Sergamumas ir mirtingumas yra du terminai, kurie dažnai vartojami pakaitomis, tačiau tarp jų yra aiškus skirtumas. Sergamumas – tai gyventojų sveikatos būklės rodiklis, o mirtingumas – mirtingumo rodiklis.

Sergamumas yra gyventojų sveikatos būklės matas. Tai sergančių arba sergančių žmonių skaičius. Sergamumas gali būti matuojamas žmonių, sergančių konkrečia liga, žmonių, sergančių keliomis ligomis, arba žmonių, sergančių bet kokia liga, skaičiumi. Sergamumas taip pat gali būti matuojamas hospitalizuotų žmonių skaičiumi, pas gydytoją apsilankiusių žmonių skaičiumi arba neatvykusių į darbą žmonių skaičiumi.

Mirtingumas – tai mirtingumo rodiklis. Tai žmonių, mirusių nuo tam tikros ligos, skaičius, žmonių, mirusių dėl visų priežasčių, arba žmonių, mirusių dėl bet kokios priežasties, skaičius. Mirtingumas taip pat gali būti matuojamas kremuotų žmonių skaičiumi, palaidotų žmonių skaičiumi arba žmonių, kurie buvo prarasti tolesniam stebėjimui, skaičiumi.

Ar sergamumas reiškia mirtį?

Ne, sergamumas nereiškia mirties. Sergamumas – tai terminas, apibūdinantis nesveiko arba nesveiko žmogaus būseną.

Kas yra sergamumas su pavyzdžiais?

Sergamumas – tai nesveikumo būklė. Sergamumo pavyzdys – kai žmogui diagnozuojama nepagydoma liga.

Parašykite komentarą