Siela

Siela yra neapčiuopiama ir nemirtinga esybė, kuri yra tikroji žmogaus esmė. Ji dažnai apibūdinama kaip dieviškos šviesos kibirkštis arba kaip gyvybinė jėga, gaivinanti kūną ir suteikianti jam sąmonę. Siela dažnai laikoma mūsų emocijų, minčių ir prisiminimų buveine. Taip pat manoma, kad ji yra mūsų dvasinės savasties šaltinis.

Kas laikoma jūsų siela?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai yra asmeninių įsitikinimų klausimas. Kai kurie žmonės mano, kad siela yra nemirtinga ir dvasinė žmogaus dalis, egzistuojanti už fizinio kūno ribų. Kiti gali manyti, kad siela yra tiesiog žmogaus minčių, emocijų ir patirties visuma. Vieni tiki, kad visi gimstame su siela, o kiti mano, kad siela yra kažkas, kas užsitarnaujama arba įgyjama per gyvenimo patirtį. Galiausiai tai, ką kas nors mano apie sielą, yra labai asmeniškas dalykas.

Kur kūne yra jūsų siela?

Mokslininkai nesutaria dėl tikslios sielos vietos kūne, nes nėra mokslinių įrodymų, kad siela egzistuoja. Tačiau daugelis religinių ir dvasinių tradicijų tiki, kad siela yra širdyje, smegenyse arba žarnyne.

Kokia biblinė sielos reikšmė?

Biblinę sielos reikšmę galima rasti keliose Biblijos vietose. Hebrajiškas žodis, reiškiantis sielą, yra nefešas, kuris taip pat reiškia gyvybę. Senajame Testamente nefešas dažnai vartojamas kalbant ne tik apie žmones, bet ir apie gyvūnus. Naujajame Testamente graikiškas žodis „siela“ reiškia „psyche“, kuris taip pat reiškia gyvybę.

Biblinę sielos reikšmę galima įžvelgti Pradžios knygos 2:7 eilutėje: „Ir Viešpats Dievas sukūrė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės dvelksmą, ir žmogus tapo gyva siela.“ Čia siela yra gyvybę teikiantis Dievo kvėpavimas.

Mato 10:28 Jėzus sako: „Ir nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali nužudyti sielos, bet verčiau bijokite to, kuris gali pragare sunaikinti ir sielą, ir kūną.“ Šiuo atveju siela yra ta mūsų dalis, kuri negali būti sunaikinta, net ir mirus.

Evangelijos pagal Luką 12:20 Jėzus sako: „Bet Dievas jam tarė: „Kvaily, šią naktį iš tavęs bus pareikalauta tavo sielos; tada kieno bus tai, ką tu parūpinai?“ Šiuo atveju siela yra ta mūsų dalis, kurios Dievas reikalauja, kai mirštame.

Jono 6, 63 Jėzus sako: „Dvasia gaivina, kūnas nieko neduoda; žodžiai, kuriuos aš kalbu, yra tik dvasia

Iš ko sudaryta siela?

Nėra vieningos nuomonės, iš ko sudarytos sielos, jei jos apskritai egzistuoja. Kai kurios religinės tradicijos tiki, kad sielos yra sudarytos iš dvasinės substancijos, o kitos – kad jos yra sudarytos iš energijos. Kai kurie mokslininkai mano, kad sielos gali būti sudarytos iš kvantinės informacijos.

Parašykite komentarą