Signifikantas

Signifikantas – tai ženklas, ženklas ar simbolis, kuris nurodo ar leidžia suprasti ką nors kita. Tai gali būti vaizdas, žodis ar garsas, kuris reiškia objektą, idėją ar jausmą. Žymikliai dažnai naudojami pranešimams ar idėjoms perduoti.

Sąvoka „signifikantas“ vartojama daugelyje skirtingų sričių, įskaitant lingvistiką, semiotiką ir psichologiją. Lingvistikoje signifikantas yra reikšmės vienetas, pavyzdžiui, žodis, kuris gali būti sujungtas su kitais signifikantais ir sukurti signifikatą arba reikšmę. Semiotikoje signifikantas yra ženklas, kuris reiškia kažką kitą, pavyzdžiui, objektą, idėją ar jausmą. Psichologijoje signifikantas yra psichinis objekto, idėjos ar jausmo atvaizdas.

Kas yra signifikantas pavyzdys?

Signifikantas yra ką nors reiškiantis subjektas. Kitaip tariant, tai yra kažkas, kas reiškia arba atstovauja kažkam kitam. Pavyzdžiui, asmens nuotrauka gali būti to asmens signifikantas. Žodis gali būti sąvokos signifikantas. Garsas gali būti emocijos signifikatorius.

Kaip sakinyje pavartoti signifier?

Signifikantas – tai žodis arba frazė, kuri reiškia kažką kitą. Literatūroje signifikantas gali būti vaizdas, kuris simbolizuoja idėją arba personažą. Pavyzdžiui, Williamo Goldingo knygoje „Musių valdovas“ (angl. Lord of the Flies) kriauklė yra civilizacijos ir tvarkos signifikantas.

Kokios yra 3 ženklų rūšys?

Yra trijų tipų signifikantai: tie, kurie nurodo į objektą, tie, kurie nurodo į kitą signifikantą, ir tie, kurie yra savireferentiniai.

Signifikantai, nurodantys į objektą, vadinami indeksiniais signifikantais. Indeksiniai žymenys – tai žymenys, tiesiogiai susiję su dalyku, kuriam jie atstovauja. Pavyzdžiui, žodis „tai“ yra indeksinis signifikantas, nes nurodo į objektą, šalia kurio jis yra.

Žymenys, nurodantys į kitą žymenį, vadinami simboliniais žymenimis. Simboliniai signifikantai yra ženklai, kurie netiesiogiai nurodo objektą. Pavyzdžiui, žodis „šuo“ yra simbolinis signifikantas, nes jis reiškia šuns sąvoką, o ne konkretų šunį.

Žymenys, kurie patys save nurodo, vadinami ikonografiniais žymenimis. Ikonografiniai signifikantai – tai ženklai, kurie reprezentuoja patys save. Pavyzdžiui, šuns nuotrauka yra ikonografinė šuns signifikantė.

Kuo skiriasi signifikantas ir signifikatas?

Signifikantas ir signifikatas yra semiotikos, kuri yra ženklų ir simbolių mokslas, terminai. Reikšmininkas – tai forma, kurią įgauna ženklas, o reiškiamasis – sąvoka, kurią ženklas išreiškia. Kitaip tariant, signifikantas yra fizinė ženklo apraiška, o signifikuojamasis yra psichinis sąvokos vaizdinys.

Pavyzdžiui, žodis „šuo“ yra signifikantas, o keturkojo pūkuoto gyvūno sąvoka yra signifikatas. Žodis „šuo“ yra signifikantas, nes jis yra fizinė ženklo išraiška. Keturkojo kailinio gyvūno sąvoka yra signifikatas, nes ji yra sąvokos mentalinis vaizdinys.

Parašykite komentarą