Įsikūnijimas

Įsikūnijimas (iš lot. incarnatio) – tai nefizinės būtybės ar sąvokos įsikūnijimas fiziniu pavidalu. Tai gali būti daroma sąmoningai, kaip kad dievas įsikūnija į žmogų, arba nesąmoningai, kaip kad dvasia įgyja fizinį pavidalą.

Žodis įsikūnijimas dažnai vartojamas kalbant apie Jėzaus Kristaus gimimą, kurio metu Dievas įgijo žmogaus pavidalą. Tačiau šis terminas taip pat gali būti vartojamas plačiau ir reikšti bet kokį atvejį, kai nefizinė būtybė įgauna fizinį pavidalą.

Yra kelios pagrindinės savybės, kurios paprastai siejamos su įsikūnijimu. Pirma, įsikūnijimas paprastai susijęs su nefizinės esybės savanorišku veiksmu. Antra, įsikūnijimas paprastai pasireiškia fizine forma, kuri labai skiriasi nuo pradinės nefizinės esybės formos. Galiausiai įsikūnijimas paprastai lemia nefizinės esybės ir fizinio pasaulio santykių pokyčius.

Kas yra įsikūnijimas Katalikų Bažnyčioje?

Įsikūnijimas – tai tikėjimas, kad Jėzus Kristus, antrasis Trejybės asmuo, tapo žmogumi, nors išliko visiškai dieviškas. Šis įvykis dar vadinamas Kristaus įsikūnijimu arba Žodžio įsikūnijimu. Įsikūnijimas yra pagrindinė Katalikų Bažnyčios doktrina.

Kristaus įsikūnijimas yra tikėjimo paslaptis. Katalikų Bažnyčios katekizme teigiama, kad įsikūnijimas yra „nesuvokiama paslaptis“ ir kad Kristaus įsikūnijimas „pranoksta bet kokį žmogiškąjį pažinimą“. Bažnyčia moko, kad įsikūnijimas yra dieviškasis meilės aktas, kuriuo Dievas tapo žmogumi, kad išgelbėtų žmoniją nuo nuodėmės.

Kristaus įsikūnijimas yra pagrindinė Katalikų Bažnyčios doktrina. Bažnyčia moko, kad Jėzus yra ir visiškai žmogiškas, ir visiškai dieviškas. Tapęs žmogumi, Jėzus prisiėmė mūsų žmogiškąją prigimtį, įskaitant mūsų silpnybes ir apribojimus. Todėl Jis gali įsijausti į mus ir suprasti mūsų žmogiškąją būklę. Tuo pat metu Jėzus yra visiškai dieviškas, todėl jis gali pasiūlyti mums išgelbėjimą ir atpirkimą.

Kristaus įsikūnijimas yra tikėjimo paslaptis, todėl jo neįmanoma iki galo suprasti žmogiškuoju protu. Katalikų Bažnyčios katekizme teigiama, kad įsikūnijimas yra „nesuvokiama paslaptis“ ir kad Kristaus įsikūnijimas „pranoksta bet kokį žmogiškąjį pažinimą“. Bažnyčia moko, kad įsikūnijimas yra dieviškasis meilės aktas, kuriuo Dievas tapo žmogumi, kad išgelbėtų žmoniją nuo nuodėmės.

Koks yra įsikūnijimo pavyzdys?

Vienas iš įsikūnijimo pavyzdžių yra tikėjimas, kad mirusio žmogaus siela gali atgimti kitame žmoguje ar gyvūne. Šis tikėjimas paplitęs daugelyje kultūrų ir religijų, yra daugybė istorijų ir pavyzdžių tiek senovėje, tiek šiais laikais.

Kaip vadinamas Dievo įsikūnijimas?

Dievo įsikūnijimas vadinamas avataru.

Koks yra žodžio inkarnacija sinonimas?

Nėra nė vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip „inkarnacija“, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi. „Įsikūnijimas“ ir „apsireiškimas“ – abu žodžiai reiškia veiksmą, kai kažkas įgauna fizinį pavidalą. „Personifikacija“ yra dar vienas žodis, reiškiantis veiksmą, kai kažkas įgauna žmogaus pavidalą.

Parašykite komentarą