Silogizmas

Silogizmas – tai loginio argumento rūšis, kai dedukciniu samprotavimu daroma išvada, grindžiama dviem teiginiais, kurie tvirtinami arba laikomi teisingais. Du teiginius, vadinamus premisomis, turi sieti galiojantis loginis ryšys, pvz…, tada…“ arba „Visi… yra…“. Silogizmo išvada turi būti logiškai išplaukianti iš prielaidų, t. y. prielaidų teisingumas turi logiškai garantuoti išvados teisingumą.

Silogizmų struktūrą paprastai sudaro trys dalys: pagrindinė prielaida, šalutinė prielaida ir išvada. Pagrindinė ir šalutinė silogizmo prielaidos turi būti teigiančios (i.e., jie abu negali būti neigiami), ir iš jų reikia daryti išvadą. Pavyzdžiui, toliau pateiktas argumentas yra silogizmas:

Pagrindinė prielaida: Visi žmonės yra mirtingi.

Mažoji prielaida: Sokratas yra žmogus.

Išvada: Sokratas yra mirtingas.

Kokios yra 3 silogizmo rūšys?

Trys silogizmo rūšys: kategorinis, hipotetinis ir disjunkcinis.

Kategoriniai silogizmai turi tris terminus, kiekvienas iš jų pateikiamas dviejose iš trijų prielaidų. Kategorinio silogizmo išvada turi būti kategorinis teiginys, kurį lemia prielaidos.

Hipotetiniai silogizmai turi tris terminus, kurių kiekvienas yra vienoje iš trijų premisų. Hipotetinio silogizmo išvada turi būti hipotetinis teiginys, kurį suponuoja prielaidos.

Disjunkciniai silogizmai turi tris terminus, kurių kiekvienas yra vienoje iš trijų premisų. Disjunktyvaus silogizmo išvada turi būti disjunkcinis teiginys, kurį lemia prielaidos.

Kokios yra silogizmo taisyklės?

Yra trys silogizmo taisyklės:

1. Nykščio taisyklė: Kad išvada būtų teisinga, visos premisos turi būti teisingos.

2. Atsiskyrimo taisyklė: Jei išvada teisinga, tai viena iš prielaidų turi būti teisinga.

3. Prieštaravimo taisyklė: Jei išvada klaidinga, tai abi premisos turi būti klaidingos.

Koks yra garsiausias silogizmas?

Garsiausias silogizmas yra toks:

Visi žmonės yra mirtingi.

Sokratas yra žmogus.

Todėl Sokratas yra mirtingas.

Kas yra silogizmas – paprasta apibrėžtis?

Silogizmas – tai loginis argumentas, kuriuo remiantis dedukciniu samprotavimu daroma išvada, grindžiama dviem teiginiais, kurie yra teigiami arba laikomi teisingais.

Parašykite komentarą