Sinekdocha

Sinekdocha – tai kalbos figūra, kai kažko dalis vartojama visumai pavaizduoti arba visuma vartojama daliai pavaizduoti. Žodis „sinekdocha“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžių συν (syn, „kartu“) ir εκδοχή (ekdokhē, „priėmimas“), kartais jis dar vadinamas metonimija.

Sinekdocha gali būti vartojama siekiant sukonkretinti apibendrinimą arba sukonkretinti konkretų teiginį. Pavyzdžiui, „visos rankos ant denio“ yra sinekdocha, vartojama reikšme „visi turi padėti“.“ Šiuo atveju žodis „rankos“ vartojamas visam žmogui reikšti.

Keletas kitų sinekdochos pavyzdžių:

-„Pasaulis yra tavo austrė“

-„valdžia, kuri yra“

-„grietinėlės grietinėlė“

-„Žemės druska“

Kas yra sinekdocha sakinyje?

Sinekdocha – tai kalbos figūra, kai kažko dalis naudojama visumai reikšti arba atvirkščiai. Pavyzdžiui, „Visos rankos ant denio!“ yra sinekdocha, kurioje žodis „rankos“ vartojamas visiems laive esantiems žmonėms reikšti.

Ar paskolink man savo ausis sinekdocha?

Taip, „paskolink man savo ausis“ yra sinekdochos pavyzdys – kalbos figūra, kai kažko dalis vartojama visumai pavaizduoti. Šiuo atveju ausys naudojamos siekiant parodyti dėmesį arba suprasti asmenį, į kurį kreipiamasi.

Kas yra sinekdocha ir metonimija?

Sinekdocha – tai kalbos figūra, kai ko nors dalis vartojama visumai pavaizduoti arba visuma vartojama daliai pavaizduoti. Pavyzdžiui, „Visos rankos ant denio!“ galėtų būti sinekdocha „Visi ateikite padėti!“ Metonimija – tai kalbos figūra, kai vienas daiktas vartojamas kitam daiktui pavaizduoti. Pavyzdžiui, „Baltieji rūmai sakė…“ gali būti metonimija „Prezidentas pasakė…“

Kokie yra 5 sinekdochos pavyzdžiai?

1. „Visi į darbą!“

2. „Suskaičiuokite galvas, prašau.“

3. „Mums reikės daugiau darbo jėgos.“

4. „Aš ketinu naudoti savo rankas.“

5. „Dėl šio reikalo turėsime suvesti galvas.“

Parašykite komentarą