Sinonimai

Sinonimija – tai dviejų žodžių (arba dviejų žodžių grupių), turinčių tą pačią reikšmę, ryšys. Sinonimai dažnai vartojami siekiant pagerinti teksto skaitomumą, nes išvengiama to paties žodžio ar frazės pasikartojimo. Jie taip pat gali būti naudojami siekiant sukurti įvairesnį ir įdomesnį žodyną.

Yra įvairių sinonimijos tipų, pvz:

-Tobuli sinonimai: tai du žodžiai, kurie turi tą pačią reikšmę ir gali būti vartojami pakaitomis bet kokiame kontekste. Pavyzdžiui, „mažas“ ir „mažas“ yra idealūs sinonimai.

-Beveik sinonimai: tai du žodžiai, kurių reikšmės yra labai panašios, bet ne visai pakeičiamos. Pavyzdžiui, žodžiai „laimingas“ ir „džiaugtis“ yra beveik sinonimai.

-Daliniai sinonimai: tai du žodžiai, kurių reikšmės sutampa, bet nėra tapačios. Pavyzdžiui, žodžiai „šuo“ ir „šuo“ yra daliniai sinonimai.

-Įvertinti sinonimai: tai du žodžiai, turintys tą pačią pagrindinę reikšmę, bet gali būti vartojami skirtingiems tos savybės lygiams ar laipsniams apibūdinti. Pavyzdžiui, „karštas“ ir „deginantis“ yra laipsniški sinonimai.

Kas yra sinonimija semantikoje?

Sinonimija – tai dviejų žodžių (arba frazių), turinčių tą pačią reikšmę, ryšys. Pavyzdžiui, žodžiai „didelis“ ir „didelis“ yra sinonimai. Semantika – tai mokslas apie reikšmę, o sinonimai yra vienas iš būdų suprasti žodžių reikšmę.

Ką reiškia sinonimai?

Terminas sinonimas gali būti vartojamas keliais skirtingais būdais. Jis gali reikšti du žodžius, turinčius tą pačią reikšmę, arba gali reikšti žodį, turintį kelias reikšmes.

Vartojant pirmąja reikšme, sinonimas gali būti vartojamas kaip būdvardis, kaip antai: „Žodžiai „laimingas“ ir „patenkintas“ yra sinonimai.“ Jis taip pat gali būti vartojamas kaip daiktavardis, pavyzdžiui, „Yra daug žodžio „meilė“ sinonimų.'“

Kai sinonimas vartojamas antrąja reikšme, jis gali būti vartojamas kaip veiksmažodis, pavyzdžiui, „Žodis „obuolys“ yra sinonimas vaisiui.“

Kas yra sinonimai, pateikite 50 pavyzdžių?

Sinonimas – tai žodis, turintis tokią pačią arba panašią reikšmę kaip kitas žodis. Pavyzdžiui, žodžiai „didelis“ ir „didelis“ yra sinonimai.

Pateikiame 50 sinonimų pavyzdžių:

1. Didelis ir didelis

2. Laimingas ir džiaugsmingas

3. Piktas ir piktas

4. Greitas ir greitas

5. Lėtas ir laipsniškas

6. Ankstyvas ir vėlyvas

7. Naujas ir senas

8. Sunkus ir sudėtingas

9. Minkšti ir švelnūs

10. Karšta ir šilta

11. Šalta ir šalta

12. Švieži ir nauji

13. Brandus ir subrendęs

14. Nešvarus ir purvinas

15. Sveikas ir tinkamas

16. Sergantys ir ligoti

17. Saugus ir patikimas

18. Pavojingas ir rizikingas

19. Ramus ir tylus

20. Triukšmingas ir garsus

21. Patogus ir jaukus

22. Erdvus ir erdvus

23. Siauras ir ankštas

24. Turtingi ir pasiturintys

25. Skurdus ir vargšas

26. Skanus ir skanus

27. Siaubingas ir baisus

28. Ryškus ir spindintis

29. Tamsus ir niūrus

30. Artimas ir artimas

31. Tolimas ir tolimas

32. Paprasta ir lengva

33. Sudėtingas ir sunkus

34. Jaunas ir senas

35. Trumpas ir aukštas

36. Aukštyn ir žemyn

37. Kairė ir dešinė

38. Į ir iš

39. Priekyje ir gale

40. Virš ir po

41. Kartu ir

Kokie yra 5 sinonimų pavyzdžiai?

1. dideli ir dideli

2. happy/jolly

3. karštas/šiltas

4. greitas / greitas

5. mylėti/patinka

Parašykite komentarą