Sintezė

Sintezė – tai dviejų ar daugiau daiktų sujungimas, kad susidarytų nauja visuma. Šis terminas dažnai vartojamas cheminių reakcijų kontekste, kai reagentai sujungiami, kad susidarytų produktai. Sintezė taip pat gali reikšti naujų idėjų ar produktų kūrimą derinant jau esamus.

Kas yra sintezė Biologija?

Biologijoje sintezė yra naujo gyvo audinio kūrimas iš paprastesnių medžiagų. Tai gali vykti ląstelinio arba aseksualaus dauginimosi būdu. Ląstelių dauginimosi metu naujos ląstelės sukuriamos iš esamų ląstelių vykstant ląstelių dalijimosi procesui. Kita vertus, aseksualus dauginimasis apima naujų individų kūrimą iš vieno tėvo. Tai gali įvykti per pumpurų susidarymo procesą, kai iš mažos tėvinės ataugos išauga naujas individas, arba per binarinį dalijimąsi, kai tėvinis organizmas skyla į dvi lygias dalis.

Kas yra sintezė raštuose?

Akademiniame rašyme sintezė – tai rašytinė diskusija, kurioje remiamasi vienu ar daugiau šaltinių. Nors sintezę galima laikyti tam tikra santrauka, ji yra kur kas daugiau nei tai. Sintezė sujungia šaltinius ir sukuria naują, unikalią informacijos interpretaciją. Tada šis aiškinimas pagrindžiamas šaltinių įrodymais.

Ar sintezė reiškia santrauką?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai priklauso nuo to, kaip apibrėšite sintezę. Tačiau apskritai sintetinti nereiškia apibendrinti.

Santrauka – tai trumpa ko nors apžvalga, paprastai apimanti pagrindinius dalykus. Kita vertus, sintezė yra elementų derinys, kuris sukuria kažką naujo. Taigi, jei santraukoje pateikiama ko nors apžvalga, tai sintezėje iš sudedamųjų dalių sukuriama kažkas naujo.

Koks kitas žodis yra sintezė?

Žodis „sintetinti“ reiškia ką nors sujungti arba sukurti, paprastai iš mažesnių dalių. Šio žodžio sinonimas būtų „sujungti.“

Parašykite komentarą