Sintezė

Branduolių sintezė – tai reakcija, kurios metu du ar daugiau atomų arba branduolių susijungia į vieną sunkesnį branduolį. Šio proceso metu gali išsiskirti didelis energijos kiekis. Branduolinė sintezė yra procesas, kuris suteikia energijos branduoliniams ginklams ir saulei.

Sintezės reakcijos vyksta esant itin aukštai temperatūrai ir slėgiui. Kad įvyktų branduolių sintezė, branduoliai turi būti pakankamai arti vienas kito, kad stiprioji branduolinė jėga įveiktų elektrostatinį atstūmimą tarp teigiamai įkrautų branduolių.

Branduolių sintezei reikalinga temperatūra paprastai siekia nuo dešimčių iki šimtų milijonų laipsnių Celsijaus. Reikiamas slėgis paprastai siekia milijonus atmosferų.

Sintezės reakcijos produktai paprastai yra lengvesni už reagentus. Taip yra dėl to, kad stiprioji branduolinė jėga efektyviau suriša branduolius nei elektrostatinė jėga.

Dažniausiai vykstančios branduolių sintezės reakcijos – vandenilio branduolių sintezė, kurios metu susidaro helis. Kitos branduolių sintezės reakcijos gali būti susijusios su sunkesnių elementų branduolių susijungimu.

Vykstant branduolių sintezės reakcijoms gali išsiskirti daug energijos. Taip yra todėl, kad stiprioji branduolinė jėga yra daug stipresnė už elektrostatinę jėgą. Per branduolių sintezės reakciją išsiskirianti energija gali būti naudojama elektros energijai gaminti arba branduoliniams ginklams maitinti.

Saulę maitina branduolių sintezės reakcijos. Saulės branduolyje esantis vandenilis lydosi į helį. Šio proceso metu išsiskiria daug energijos, kuri naudojama saulės šviesai generuoti ir Saulės sistemos planetoms maitinti.

Branduoliniuose ginkluose

Kas yra branduolių sintezė su pavyzdžiu?

Susiliejimas – tai dviejų branduolių susijungimo procesas, kurio metu susidaro vienas sunkesnis branduolys. Šio proceso metu išsiskiria energija, kurią žvaigždės naudoja savo skleidžiamai energijai gaminti. Sintezės pavyzdys – Saulėje vykstanti reakcija, kurios metu vandenilio branduoliai susijungia į helį.

Kaip veikia branduolių sintezės energija?

Branduolių sintezės energija – tai procesas, kurio metu energija gaunama sujungiant atomų branduolius. Šio proceso metu susidaro didžiulis energijos kiekis, kurį galima panaudoti elektros energijai gaminti.

Branduolių sintezės reakcijos vyksta itin aukštoje temperatūroje, o joms prasidėti reikia milžiniško energijos kiekio. Tačiau prasidėjus branduolių sintezės reakcijai, ji pati gali generuoti daug energijos.

Branduolių sintezės reakcijos labai mažai teršia aplinką ir neišskiria anglies dioksido. Branduolių sintezės jėgainės galėtų tapti praktiškai neribotu energijos šaltiniu.

Kas yra branduolių sintezė 3D?

Fusion 3D – trimatės grafikos ir animacijos programinė įranga, sukurta „Autodesk“. Jis naudojamas 3D modeliams, animacijai ir grafikos darbams kurti.

Ar Žemėje įmanoma branduolių sintezė?

Taip, Žemėje įmanoma pasiekti branduolių sintezę. Iš tikrųjų taip energiją gamina mūsų Saulė. Tačiau Žemėje labai sunku atkartoti branduolinei sintezei būtinas sąlygas. Pavyzdžiui, Saulės masė 333 000 kartų didesnė už Žemės masę, o jos branduolio temperatūra yra apie 27 mln. laipsnių pagal Farenheitą.

Kol kas vienintelis būdas pasiekti branduolių sintezę Žemėje – naudoti galingus lazerius arba magnetus. Tačiau šie metodai dar tik pradedami kurti ir kol kas nėra perspektyvūs plačiu mastu.

Parašykite komentarą