Sisteminis

Sisteminis: (adj.) pasižymi tvarka ir planavimu; metodiškos.

Sisteminis reiškia kažką, kam būdinga tvarka ir planavimas. Dažnai vartojama apibūdinti metodišką požiūrį į ką nors.

Kaip vartojate sisteminį?

Sistemingas gali būti vartojamas kaip būdvardis arba prieveiksmis. Kai vartojamas kaip būdvardis, reiškia gerai organizuotą arba metodišką. Pavyzdžiui, „Sistemingas bendrovės požiūris į kokybės kontrolę lėmė tai, kad buvo atšaukta nedaug produktų.“ Kai vartojamas kaip prieveiksmis, reiškia sistemingai. Pavyzdžiui, „Turime sistemingai išbandyti visus gaminius prieš juos išleidžiant į rinką“.“

Kokie yra sisteminės sistemos pavyzdžiai?

Sistemingumas gali reikšti kelis skirtingus dalykus.

Jis gali reikšti kažką, kas daroma planingai arba tvarkingai. Pavyzdžiui, taikant sisteminį požiūrį į problemos sprendimą, problema būtų suskaidoma į mažesnes dalis, analizuojama kiekviena dalis, o tada logiškai sujungiamas sprendimas.

Sisteminis taip pat gali reikšti kažką, kas vadovaujasi taisyklių rinkiniu arba planu. Pavyzdžiui, atliekant sisteminę literatūros apžvalgą reikėtų perskaityti tam tikros temos darbų rinkinį ir sistemingai, laikantis nustatyto protokolo, rinkti informaciją.

Sistemingumas taip pat gali reikšti tai, kas pagrįsta įrodymais ar faktais. Pavyzdžiui, sisteminė duomenų analizė reikštų, kad reikia išnagrinėti visus turimus duomenis tam tikra tema ir remiantis jais daryti išvadas.

Koks žmogus yra sistemingas?

Sistemingas žmogus – tai žmogus, kurio mąstymas ir veiksmai yra metodiški ir organizuoti. Paprastai jie labai orientuoti į detales ir mėgsta, kad viskas būtų savo vietose. Jiems dažnai labai gerai sekasi spręsti problemas, nes jie sugeba išskaidyti sudėtingus klausimus į mažesnes, lengviau įveikiamas dalis. Sistemingi žmonės paprastai yra labai patikimi ir patikimi, nes laikosi nustatytų procedūrų ir tvarkaraščių.

Ką reiškia sistemiškumas žmogui?

Sistemingas žmogus reiškia tvarkingą ir logišką mąstymą, o dažnai ir elgesį. Paprastai jiems gerai sekasi planuoti ir atlikti užduotis, jie mėgsta, kad viskas būtų daroma tam tikru būdu. Sistemingi žmonės dažnai laikomi metodiškais ir organizuotais, jiems paprastai patinka viską kontroliuoti.

Parašykite komentarą