Skaitymo ataskaita

Skaitymo ataskaita – tai aiškinamojo rašto rūšis, kurioje apibendrinamas ir analizuojamas tekstas. Tekstas gali būti bet kokia knyga, straipsnis ar net kalba. Skaitymo ataskaita skiriasi nuo knygos recenzijos, kurioje pateikiama labiau asmeninė nuomonė apie tekstą. Rašant skaitymo ataskaitą svarbu būti aiškiam, glaustam ir objektyviam.

Ką reikėtų įtraukti į skaitymo ataskaitą?

Skaitymo ataskaitoje turėtų būti pateikta knygos santrauka, knygos įvertinimas ir rekomendacija, ar skaityti knygą, ar ne.

Kodėl skaitymas yra svarbus?

Skaitymas svarbus, nes padeda įgyti žinių, lavinti analitinio ir kritinio mąstymo įgūdžius ir tobulinti žodyną. Be to, įrodyta, kad skaitymas daro teigiamą poveikį mūsų psichinei ir emocinei sveikatai ir netgi gali padėti sumažinti streso lygį.

Kaip rašyti skaitymo ataskaitą?

Kai jums bus paskirtas skaitymo įvertinimas, turėsite perskaityti knygą ar straipsnį, o tada parašyti perskaityto teksto santrauką ir analizę. Norėdami sėkmingai parašyti skaitymo ataskaitą, turite atlikti šiuos veiksmus:

1. Perskaitykite knygą arba straipsnį. Tai gali atrodyti savaime suprantamas dalykas, tačiau prieš pradedant rašyti ataskaitą svarbu iš tikrųjų perskaityti visą knygą ar straipsnį. Atkreipkite dėmesį į pagrindines autoriaus mintis ir argumentus, o skaitydami užsirašykite.

2. Parašykite perskaityto teksto santrauką. Baigę skaityti, skirkite šiek tiek laiko trumpai knygos ar straipsnio santraukai parašyti. Įtraukite pagrindinius autoriaus teiginius ir argumentus ir trumpai paaiškinkite, kaip jie pagrindžia bendrą kūrinio tezę.

3. Išanalizuokite autoriaus argumentą. Skaitymo ataskaitoje turėsite kritiškai išanalizuoti autoriaus argumentus. Kokios yra jų argumentacijos stipriosios ir silpnosios pusės? Ar sutinkate, ar nesutinkate su jų išvadomis? Būtinai paremkite savo analizę teksto įrodymais.

4. Parašykite išvadą. Išvadoje apibendrinkite bendrą knygos ar straipsnio vertinimą. Ką manote apie autoriaus argumentus? Kaip manote, ar tai buvo įtikinama? Kodėl arba kodėl ne?

Kas yra skaitymo vertinimas?

Skaitymo įvertinimas – tai testas, kuriuo matuojamas mokinio gebėjimas skaityti ir suprasti tekstą. Šio tipo vertinimas paprastai atliekamas pradinių, vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams. Skaitymo vertinimas gali būti naudojamas mokinio skaitymo lygiui nustatyti, skaitymo sutrikimams diagnozuoti arba mokinio skaitymo pažangai stebėti.

Parašykite komentarą