Skirti

Terminas „skirti“ reiškia medicininį nurodymą ar rekomendaciją imtis konkrečių veiksmų. Receptas gali būti rašytinis arba žodinis, jis gali būti skirtas vaistams, terapijai ar kitam gydymui.

Kas yra sakinys preziumuoti?

Žodis „skirti“ reiškia „nurodyti ar rekomenduoti vartoti (vaistą, gydymo būdą, dietą ir pan.)“.).“

Kas yra nustatyta forma?

Receptinė forma – tai dokumentas, kuris turi būti užpildytas tam tikru būdu, kad būtų galiojantis. Receptiniai blankai dažnai naudojami teisiniais ar administraciniais tikslais. Pavyzdžiui, kad testamentas galiotų, jis turi būti nustatytos formos arba įmonė, teikdama metinę ataskaitą, turi naudoti nustatytą formą.

Ar tai Perscribe ar prescribe?

Taisyklingai rašoma „preskriptyvinis.“

Kaip išrašyti receptą pacientui?

Receptas – tai gydytojo nurodymas pacientui vartoti tam tikrus vaistus. Jį išrašo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas ir jis turi būti pasirašytas.

Parašykite komentarą