Skirti

Mokesčio paskirstymas – tai mokesčių naštos paskirstymo skirtingoms grupėms ar subjektams procesas. Mokesčio paskirstymas gali būti grindžiamas pajamomis, pardavimais ar kitais veiksniais. Mokesčių naštos paskirstymą dažnai nustato įstatymų leidėjas.

Kas yra paskirstymas valstybės valdyme?

Paskirstymas – tai procesas, kurio metu Atstovų rūmuose esančios vietos paskirstomos tarp valstijų. Konstitucijoje reikalaujama, kad vietos būtų paskirstytos tarp valstijų pagal jų gyventojų skaičių. Gyventojų pasiskirstymo procesą vykdo Surašymo biuras, kuris surašymą atlieka kas dešimt metų. Paskutinis surašymas buvo atliktas 2010 m.

Kas yra paskirstymas su pavyzdžiu?

Paskirstymas – tai procesas, kurio metu skirtingiems regionams, valstijoms ar balsavimo apygardoms paskirstomas tam tikras vietų skaičius įstatymų leidžiamojoje institucijoje proporcingai tų regionų, valstijų ar balsavimo apygardų gyventojų skaičiui.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad šalis yra suskirstyta į keturis regionus, kurių kiekvienas turi skirtingą gyventojų skaičių. Jei toje šalyje būtų 100 vietų įstatymų leidžiamoji valdžia, tai regionui, kuriame gyvena daugiausia gyventojų, būtų skirta 40 vietų (40 % iš 100), regionui, kuriame gyvena antrasis pagal gyventojų skaičių, būtų skirta 30 vietų (30 % iš 100) ir t. t. Tai būtų paskirstymo pavyzdys.

Koks yra apporcionavimo sinonimas?

Žodžio apportionment sinonimas yra paskirstymas.

Kaip sakinyje pavartoti žodį apportionment??

Apporcijavimas – tai procesas, kurio metu kas nors padalijama į dalis. Matematikos kontekste apropriacija dažnai vartojama norint tolygiai padalyti ko nors kiekį grupei žmonių. Pavyzdžiui, jei kambaryje yra dešimt žmonių ir 100 saldainių, saldainiai gali būti paskirstyti taip, kad kiekvienas žmogus gautų po 10 vienetų.

Parašykite komentarą