Slaptas

Slaptas reiškia tai, kas daroma slapta arba nepastebimai. Taip pat gali apibūdinti žmogų, kuris elgiasi klastingai arba slaptai.

Ką reiškia slapta reiškia?

Slaptai reiškia, kad tai daroma slaptai arba nepastebimai, ypač siekiant ką nors nuslėpti.

Koks yra slaptas pavyzdys?

Pasidavimo pavyzdys būtų, jei kas nors šliaužtų ir bandytų nepastebimai pasiklausyti pokalbio.

Kaip dar kitaip vadinasi pasiduoti?

Žodį „slaptas“ galima pakeisti žodžiu „klastingas“.“

Kas yra priešinga žodžiui slapta?

Priešingybė žodžiui slapta būtų pastebimai. Paslapčia apibrėžiamas kaip „tokiu būdu, kuriuo siekiama išvengti dėmesio ar pastebėjimo“, o pastebimai apibrėžiamas kaip „tokiu būdu, kuris yra lengvai pastebimas ar pastebėtas“.“

Parašykite komentarą