Sąlyga

Būklė – tai laikinai arba nuolat egzistuojanti būsena. Sąlygos gali būti teigiamos arba neigiamos. Teigiamos sąlygos yra tos, kurios padeda pasiekti gerų rezultatų, o neigiamos sąlygos yra tos, kurios yra žalingos arba nepageidaujamos.

Sąlygos gali būti fizinės, protinės, emocinės arba dvasinės. Jos taip pat gali būti aplinkosauginės, socialinės arba ekonominės. Sąlygas gali sukelti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, oras ar tarša, arba jas gali sukelti vidiniai veiksniai, pavyzdžiui, liga ar stresas.

Sąlygos gali būti trumpalaikės arba ilgalaikės. Jie gali būti ūmūs, t. y. pasireikšti staiga ir trukti trumpą laiką, arba lėtiniai, t. y. trukti ilgai arba kartotis.

Sąlygas galima gydyti, užkirsti joms kelią arba jas išgydyti. Jos taip pat gali būti valdomos, t. y. simptomai yra kontroliuojami, tačiau pagrindinė būklė nebūtinai yra išgydoma.

Ką reiškia sąlyga gramatikoje?

Sąvoka „sąlyga“ gramatikoje turi kelias skirtingas reikšmes. Tai gali reikšti sąlygą, kurioje nurodomos aplinkybės, kuriomis kas nors įvyks. Pavyzdžiui, „Jei gerai mokysiesi, gausi gerus pažymius.“ Šiame sakinyje sąlyga yra „jei gerai mokysiesi.“

Sąlyga taip pat gali reikšti gramatinę konstrukciją, kurioje vienas sakinio elementas priklauso nuo kito elemento. Pavyzdžiui, sakinyje „Aš eičiau į vakarėlį, jei tu eitum su manimi“ sąlyga „jei tu eitum su manimi“ yra pagrindinio sakinio „Aš eičiau į vakarėlį“ sąlyga.“ Tokio tipo sąlyga vadinama sąlyginiu sakiniu.“

Galiausiai terminas „sąlyga“ taip pat gali reikšti gramatinį laiką, vadinamą sąlyginiu laiku.“ Šis laikas vartojamas norint išreikšti, kas atsitiktų, jei kas nors būtų tiesa. Pavyzdžiui, „Jei laimėčiau loterijoje, nusipirkčiau naują automobilį.“ Šiame sakinyje sąlyginis laikas vartojamas norint išreikšti, kas nutiktų, jei kalbėtojas laimėtų loterijoje.

Ką reiškia „on condition“??

Frazė „su sąlyga“ gali turėti kelias skirtingas reikšmes. Apskritai ši frazė reiškia, kad kažkas yra teisinga arba įmanoma tik tada, kai įvykdoma tam tikra sąlyga. Pavyzdžiui, galite sakyti: Į vakarėlį eisiu tik su sąlyga, kad mano draugai eis su manimi.“ Tai reiškia, kad į vakarėlį eisite tik tuo atveju, jei su jumis ateis draugai – sąlyga yra ta, kad ten bus jūsų draugai.

Kitas dažnas atvejis, kai kas nors sako: „Aš padarysiu tai su sąlyga, kad tu padarysi tai.“ Tai reiškia, kad asmuo padarys pirmąjį dalyką tik tuo atveju, jei įvyks antrasis. Pavyzdžiui, tėvai gali pasakyti vaikui: „Nupirksiu tau naują žaislą su sąlyga, kad atliksi namų darbus.“ Tai reiškia, kad vaikas gaus žaislą tik tuo atveju, jei atliks namų darbus – sąlyga yra ta, kad namų darbai bus atlikti.

Galiausiai ši frazė taip pat gali būti vartojama situacijai, kai kažkas yra teisinga tik dėl tam tikros sąlygos, apibūdinti. Pavyzdžiui, galite sakyti: Įmonė yra pelninga tik su sąlyga, kad rinka išliks stabili.“ Tai reiškia, kad įmonė bus pelninga tik tol, kol rinka išliks stabili – sąlyga yra ta, kad rinka nesikeis.

Kaip dabar yra jūsų būklė reikšmė?

Dabar jaučiuosi daug geriau, ačiū, kad paklausėte. Mano būklė labai pagerėjo ir esu kelyje į pasveikimą. Vertinu jūsų rūpestį ir galiu jus patikinti, kad dabar man daug geriau. Dėkojame už paramą.

Kas yra sąlygos pavyzdys?

Sąlyga yra loginis testas, kuris grąžina loginę reikšmę true arba false. JavaScript programoje yra įvairių būdų rašyti sąlygas, kurios dažnai naudojamos tokiuose valdymo srauto sakiniuose kaip if, switch ir while.

Vienas paprastas sąlygos pavyzdys yra toks:

if (x > y) {

konsolė.log(„x yra didesnis už y“);

}

Šia sąlyga tikrinama, ar kintamojo x reikšmė yra didesnė už kintamojo y reikšmę. Jei sąlyga bus įvertinta kaip true, bus vykdomas laužtiniuose skliaustuose esantis kodas. Priešingu atveju kodas bus praleistas.

Sąlygos gali būti daug sudėtingesnės nei šis paprastas pavyzdys. Pavyzdžiui, galite naudoti operatorių &&, norėdami sujungti kelias sąlygas į vieną išraišką:

if (x > y && x < z) {

konsolė.log(„x yra didesnis už y ir mažesnis už z“);

}

Taip pat galite naudoti operatorių ||, kad sukurtumėte sąlygą, kuri bus teisinga, jei kuri nors iš atskirų sąlygų bus teisinga:

jei (x > y || x < z) {

konsolė.log(„x yra didesnis už y arba mažesnis už z“);

}

Yra daug kitų būdų, kaip rašyti sąlygas JavaScript, kuriuos išsamiau nagrinėsime kitose pamokose.

Parašykite komentarą