Sąlyginis atsakas

Sąlyginė reakcija yra išmokta reakcija į stimulą, kuris iš pradžių tokios reakcijos nesukėlė. Stimulas susiejamas su reakcija, o reakcija atsiranda automatiškai, kai pateikiamas stimulas. Sąlyginės reakcijos dažnai būna refleksyvios, t. y. jos vyksta nevalingai ir nesąmoningai.

Vienas žymiausių sąlyginės reakcijos pavyzdžių yra Pavlovo eksperimentas su šunimi. Šiame eksperimente šuo buvo priverstas seilėtis skambant varpeliui. Į varpelį buvo skambinama kiekvieną kartą, kai šuniui buvo duodama maisto, todėl po kurio laiko šuo pradėjo seilėtis skambant varpeliui net tada, kai nebuvo maisto. Tai sąlyginio reflekso pavyzdys.

Sąlyginės reakcijos gali būti teigiamos arba neigiamos. Teigiama sąlyginė reakcija yra tokia, kuri asmeniui yra maloni arba naudinga, o neigiama sąlyginė reakcija yra tokia, kuri asmeniui yra nemaloni arba žalinga. Sąlyginės reakcijos gali būti įgyjamos taikant klasikinį arba operantinį sąlygojimą.

Koks yra realus klasikinio sąlygojimo pavyzdys?

Tikrasis klasikinio sąlygojimo pavyzdys būtų, jei žmogus bijotų šunų, o paskui jam įkandžiotų šuo. Po šio įvykio žmogus ims bijoti visų šunų, net jei jam niekada anksčiau nebuvo įkandęs šuo.

Kokia yra sąlyginės reakcijos reikšmė?

Sąlyginė reakcija – tai individo reakcija į dirgiklį, kuri priklauso nuo ankstesnės individo patirties su tuo dirgikliu. Kitaip tariant, atsakas nėra fiksuotas, įgimtas atsakas, o yra nulemtas ankstesnės individo patirties. Toks atsakas dažnai pastebimas atliekant mokymosi ir sąlygojimo eksperimentus, kai gyvūnas ar žmogus išmoksta reaguoti į tam tikrą dirgiklį tam tikru būdu dėl pakartotinio to dirgiklio poveikio.

Kas yra kondicionieriaus ir nekondicionieriaus reakcija?

Sąlyginė reakcija – tai reakcija, kuri susieta su tam tikru stimulu. Pavyzdžiui, jei išgirstumėte stiprų garsą, jūsų sąlyginė reakcija galėtų būti šokti. Nesąlyginė reakcija – tai reakcija, kurios nereikia išmokti. Pavyzdžiui, jei jaučiate skausmą, jūsų nesąlyginė reakcija gali būti verksmas.

Kas yra sąlyginis stimulas, pavyzdys?

Sąlyginis stimulas – tai stimulas, kuris tampa susijęs su tam tikra reakcija. Pavyzdžiui, jei tam tikrą garsą susiesite su maisto pateikimu, garsas ilgainiui sukels tą pačią reakciją (t. y.e., padidėjusiu seilių išsiskyrimu), nes pats maistas.

Parašykite komentarą