Socialinė apsauga

Terminas „socialinė apsauga“ reiškia valstybinės ir privačios politikos ir programų, kurios užtikrina ekonominį saugumą asmenims ir namų ūkiams, visumą. Socialinė apsauga apima įvairias paslaugas ir išmokas, įskaitant socialinį draudimą, nedarbo išmokas, ligos atostogas, neįgalumo išmokas ir senatvės pensijas.

Socialinės apsaugos politika ir programos yra skirtos ekonominio nesaugumo rizikai ir pasekmėms mažinti bei socialiniam ir ekonominiam mobilumui skatinti. Jos yra svarbi socialinės apsaugos tinklo dalis ir atlieka pagrindinį vaidmenį mažinant skurdą ir nelygybę.

Yra du pagrindiniai socialinės apsaugos sistemų tipai:

-Socialinio draudimo sistemos finansuojamos iš darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės įmokų. Jos teikia išmokas nedarbo, ligos, neįgalumo ar senatvės atveju.

-Socialinės paramos programos, kurių pajamos priklauso nuo lėšų, skirtos mažas pajamas turintiems žmonėms. Išmokos paprastai teikiamos kaip pervedimai grynaisiais pinigais ir yra tikrinamos pagal turtinę padėtį, t. y. paramą gali gauti tik mažas pajamas gaunantys asmenys.

Kas yra socialinė apsauga Zimbabvė?

Socialinė apsauga Zimbabvėje reiškia priemones, kurių imasi vyriausybė, siekdama apsaugoti piliečius nuo ekonominės ir socialinės rizikos. Šią riziką gali sukelti tokie veiksniai kaip nedarbas, liga, senatvė ar skurdas. Vyriausybė teikia socialinę apsaugą per įvairias programas ir paslaugas, pavyzdžiui, socialinę apsaugą, nedarbo išmokas ir sveikatos priežiūrą.

Kas yra Ruandos socialinė apsauga?

Ruandos socialinės apsaugos sistema skirta teikti finansinę pagalbą ir kitokią paramą pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Sistema apima įvairias programas, įskaitant socialinio draudimo sistemą, nacionalinį solidarumo fondą ir socialinės paramos fondą.

Socialinio draudimo sistema teikia finansinę pagalbą sistemos nariams, kurie negali dirbti dėl ligos, sužalojimo ar senatvės. Programa finansuojama iš darbdavių ir darbuotojų įmokų.

Nacionalinis solidarumo fondas teikia finansinę paramą šeimoms, kurios dėl mirties ar negalios neteko šeimos maitintojo. Fondas finansuojamas iš vyriausybės ir privataus sektoriaus įnašų.

Socialinės paramos fondas teikia finansinę pagalbą skurdžiai gyvenančioms šeimoms. Fondas finansuojamas iš vyriausybės ir privataus sektoriaus aukų.

Kokie yra socialinės apsaugos pavyzdžiai?

Socialinės apsaugos pavyzdžių yra daug, tačiau kai kurie iš labiausiai paplitusių yra šie:

– Nedarbo išmokos

– Nedarbingumo atostogos

– Motinystės ir (arba) tėvystės atostogos

– Neįgalumo išmokos

– Senatvės pensijos

– Sveikatos priežiūra

Tai tik keli pavyzdžiai, tačiau socialinė apsauga taip pat gali apimti tokius dalykus, kaip parama būstui, parama maistu ir kitų formų finansinė parama.

Kas yra socialinė apsauga Ganoje?

Socialinė apsauga Ganoje – tai įvairi vyriausybės politika ir programos, skirtos skurdui ir pažeidžiamumui mažinti bei socialinei įtraukčiai skatinti. Tai apima pinigų pervedimo programas, socialinio draudimo sistemas ir viešųjų darbų programas.

Ganos socialinės apsaugos sistemą sudaro įvairios programos ir intervencijos, kurias vykdo įvairios vyriausybinės institucijos ir agentūros. Pagrindinės piniginių pervedimų programos Ganoje yra programa „Gyvenimo galimybių didinimas kovojant su skurdu“ (LEAP), Ganos mokyklinio maitinimo programa (GSFP) ir kapitacijos pašalpa. LEAP teikia pinigų pervedimus itin skurdiems namų ūkiams, ypatingą dėmesį skiriant namų ūkiams, kuriuose yra vaikų ir neįgaliųjų. GSFP teikia nemokamą maitinimą mokyklose vaikams iš neturtingų namų ūkių, siekiant pagerinti mokyklos lankomumą ir rezultatus. Kapitacinė dotacija suteikia finansavimą vienam gyventojui rajonų asamblėjoms, kuris naudojamas pagrindinėms socialinėms paslaugoms, įskaitant sveikatos apsaugą, švietimą, vandenį ir sanitariją, teikti.

Be pinigų pervedimo programų, Ganoje taip pat taikomos kelios socialinio draudimo programos, pagal kurias suteikiama finansinė apsauga ligos, nedarbo ar senatvės atveju. Pagrindinės socialinio draudimo sistemos Ganoje yra Nacionalinė sveikatos draudimo sistema (NHIS) ir Nacionalinė pensijų sistema (NPS). NHIS suteikia finansinę apsaugą nuo sveikatos priežiūros išlaidų, o NPS užtikrina bazinį pajamų lygį išėjus į pensiją.

Galiausiai, Gana taip pat turi keletą viešųjų darbų programų,

Parašykite komentarą