Socialinė grupė

Socialinė grupė – tai individų, kurie sąveikauja tarpusavyje ir turi bendrą tapatybę, visuma. Socialines grupes apibrėžia jų narių bendri interesai, įsitikinimai, vertybės ir elgesys. Šios grupės paprastai susiformuoja dėl bendro tikslo ar siekio.

Socialinėms grupėms būdingi šie požymiai:

-Bendras tapatybės jausmas: Socialines grupes apibrėžia bendros jų narių savybės. Šie bendri bruožai gali apimti įsitikinimus, vertybes, elgesį ir (arba) interesus.

-Narių tarpusavio sąveika: Socialines grupes sudaro individai, kurie sąveikauja tarpusavyje. Ši sąveika gali būti žodinė, nežodinė arba fizinė.

-Priklausymo jausmas: Socialinės grupės suteikia savo nariams priklausymo jausmą. Šis priklausomybės jausmas gali būti teigiamas (pvz.g., bendruomeniškumo jausmu) arba neigiama (pvz.g., atskirties jausmas).

-Socialinės grupės dažnai formuojasi dėl bendro tikslo ar siekio. Šis tikslas gali būti apčiuopiamas (pvz.g., bendras pomėgis) arba neapčiuopiamas (pvz.g., bendras tikėjimas kokiu nors tikslu).

Kodėl socialinės grupės yra svarbios?

Pagrindinė priežastis, kodėl socialinės grupės yra tokios svarbios, yra ta, kad jos suteikia asmenims tapatybės jausmą. Esame socialinės būtybės ir turime jaustis kažkam priklausantys. Štai kodėl socialinės grupės yra tokios svarbios. Jos suteikia mums suvokimą, kas mes esame ir kur mes tinkame.

Kita priežastis, kodėl socialinės grupės yra svarbios, yra ta, kad jos gali suteikti mums paramą. Mums visiems reikia kažkur kreiptis, kai sunku. Socialinės grupės gali suteikti mums emocinę ir praktinę paramą, kurios mums reikia, kad išgyventume sunkius laikus.

Galiausiai, socialinės grupės gali būti puikus linksmybių ir malonumų šaltinis. Jos gali suteikti mums galimybę susipažinti su naujais žmonėmis, išbandyti naujus dalykus ir įgyti naujos patirties. Kai priklausome socialinei grupei, galime jaustis labiau susiję su mus supančiu pasauliu ir mažiau vieniši.

Kokie yra 3 socialinių grupių tipai?

1. Formalios grupės – tai grupės, kurias organizuoja institucija ar organizacija, pavyzdžiui, mokykla, darbovietė ar religinė grupė.

2. Neformalios grupės – tai socialinės grupės, kurių neorganizuoja jokia institucija ar organizacija, tačiau jos vis tiek turi socialinę struktūrą ir tikslą. Neformalių grupių pavyzdžiai – draugai, šeimos ir kaimynystė.

3. Referencinės grupės – tai grupės, su kuriomis individas lygina save pagal pageidaujamą elgesį (kaip siektina referencinė grupė) arba pagal faktinį elgesį (kaip lyginamoji referencinė grupė).

Kokios yra 4 socialinės grupės?

Yra keturios socialinės grupės: šeima, draugai, bendradarbiai ir bendraklasiai.

Kokie yra 5 socialinių grupių tipai?

1) diados – socialinė grupė, kurią sudaro du žmonės;

2) triados – socialinė grupė, kurią sudaro trys žmonės;

3) ketvertas – socialinė grupė, kurią sudaro keturi žmonės;

4) mažos grupės – socialinė grupė, kurią sudaro nuo penkių iki dešimties žmonių;

5) didelės grupės – socialinė grupė, kurią sudaro daugiau nei dešimt žmonių.

Parašykite komentarą