Socialinė praktika

Socialinė praktika – tai grupė žmonių, kurie įprastai laikosi tam tikro elgesio. Šis elgesys gali būti bet koks – nuo žmonių grupės apsirengimo, kalbėjimo būdo iki jų tarpusavio bendravimo. Socialinė praktika gali būti oficiali arba neoficiali. Formali socialinė praktika – tai tokia, kuri yra kokiu nors būdu kodifikuota, pavyzdžiui, įstatymais, religiniais tekstais ar socialinėmis normomis. Neformali socialinė praktika – tai tokia praktika, kuri nėra kodifikuota, bet kurios vis tiek laikosi tam tikra žmonių grupė.

Kokie yra socialinės praktikos pavyzdžiai Filipinuose?

Filipinuose yra daug socialinių praktikų. Štai keletas pavyzdžių:

1. Filipinų visuomenėje labai svarbi pagarbos vyresniesiems praktika. Tai apima oficialių titulų, tokių kaip „po“ ir „opo“, vartojimą kalbant su jais ir užtikrinimą, kad būtų vengiama bet kokių veiksmų, kurie gali būti laikomi nepagarbiais.

2. Kita svarbi socialinė praktika yra utang na loob sąvoka, kuri apytiksliai reiškia „dėkingumo skola“. Tai reiškia pareigą, kurią jaučia žmogus, dažnai priklausantis tai pačiai socialinei grupei, atsilyginti už suteiktas paslaugas ar dovanas.

3. Dar viena paplitusi socialinė praktika – pravardžių naudojimas. Labai įprasta, kad žmonės turi pravardes pagal savo fizinę išvaizdą, asmenybę ar net tiesiog mylimą daiktą.

4. Filipinų visuomenė taip pat garsėja glaudžiais šeimos ryšiais. Neretai kelios šeimos kartos gyvena kartu viename namų ūkyje, o išplėstinės šeimos nariai dažnai laikomi tokiais pat artimais kaip ir kraujo giminaičiai.

5. Galiausiai dar viena Filipinuose paplitusi socialinė praktika yra bayanihan sąvoka. Tai reiškia bendruomenės dvasios idėją, kuri dažnai pasireiškia tuo, kad žmonės dirba kartu, kad padėtų atlikti užduotį.

Kas yra socialinės praktikos modelis?

Socialinės praktikos modelis yra teorinė sistema, kuria bandoma paaiškinti, kaip kuriamos, palaikomos ir keičiamos socialinės praktikos. Modelyje teigiama, kad socialinė praktika yra trijų veiksnių grupių sąveikos rezultatas: 1) materialinės sąlygos ir ištekliai, kuriais gali naudotis individai ir grupės; 2) kognityvinės ir normatyvinės sistemos, kuriomis vadovaujasi individai ir grupės; ir 3) socialinės sąveikos modeliai, atsirandantys žmonėms sąveikaujant tarpusavyje.

Kodėl socialinė praktika yra svarbi?

Socialinė praktika yra svarbi, nes ji leidžia asmenims sąveikauti tarpusavyje taip, kad tai būtų ir prasminga, ir nuoseklu. Per socialinę praktiką asmenys išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, spręsti konfliktus ir plėtoti santykius. Socialinė praktika taip pat suteikia asmenims tapatybės ir priklausymo jausmą, padeda kurti bendruomenės jausmą.

Kodėl socialinė praktika yra svarbi menui?

Menas yra svarbus dėl daugelio priežasčių. Ji gali būti naudojama emocijoms, mintims ar idėjoms išreikšti. Jis gali būti naudojamas pranešimams perduoti. Ji gali būti naudojama įvykiams ar istorijai dokumentuoti. Ji gali būti naudojama grožio pojūčiui sukurti arba mintims išprovokuoti.

Socialinės praktikos menas yra svarbus, nes leidžia menininkams bendrauti su savo bendruomenėmis ir kurti meną, kuris yra aktualus jų gyvenimui. Jis taip pat leidžia menininkams kūrybiškai spręsti socialines problemas, skatinančias mąstyti.

Parašykite komentarą