Socialinė rinkodara

„Socialinė rinkodara“ – tai terminas, vartojamas apibūdinti procesui ar požiūriui, kuriuo organizacijos bando padidinti priimtinumą (t. y.e. tam tikros elgsenos ar produkto „pageidaujamumas“), orientuojantis į konkrečias grupes ar visuomenės narius, naudojant komunikacijos ir rinkodaros metodus.

Pagrindiniai socialinės rinkodaros bruožai yra šie:

-orientuota į elgsenos keitimą, o ne tik į informuotumo didinimą

-Remiasi supratimu, kas motyvuoja žmones keisti savo elgesį

-Naudojasi įžvalgomis ir tyrimais, kad sukurtų veiksmingas strategijas ir pranešimus

-Išbandyta ir patobulinta per bandomuosius projektus ir vertinimą

-naudoja masinės žiniasklaidos ir asmeniškesnių kanalų derinį, kad pasiektų tikslinę auditoriją

-Naudojami įvairūs rinkodaros metodai, pavyzdžiui, reklama, skatinimas ir švietimas

Galutinis socialinės rinkodaros tikslas – pagerinti visuomenės gerovę keičiant žmonių elgesį taip, kad jis būtų naudingas jiems patiems ir taip pat prisidėtų prie didesnio gėrio.

Kokie yra 4 socialinės rinkodaros P?

Socialinės rinkodaros 4 P yra šie:

1. Produktas: Produktas arba paslauga, kuri yra reklamuojama.

2. Kaina: Produkto ar paslaugos kaina.

3. Vieta: Vieta, kurioje galima įsigyti produktą ar paslaugą.

4. Rėmimas: Produkto ar paslaugos reklama.

Į ką daugiausia dėmesio skiria socialinė rinkodara?

Pagrindinis socialinės rinkodaros tikslas – skatinti elgsenos pokyčius, siekiant pagerinti atskirų asmenų ir visos visuomenės gerovę. Tai apima žalingo žmonėms ar aplinkai elgesio, pavyzdžiui, rūkymo, keitimą ir naudingo elgesio, pavyzdžiui, atliekų perdirbimo, skatinimą. Socialinė rinkodara taip pat siekia paveikti išteklių ir galios paskirstymą visuomenėje, kad būtų geriau tenkinami visų žmonių poreikiai.

Kokios yra socialinės rinkodaros rūšys?

Yra trys socialinės rinkodaros rūšys:

1. Įtikinanti socialinė rinkodara: Ši socialinės rinkodaros rūšis naudoja pranešimus ir komunikaciją, kad pakeistų žmonių elgesį. Tikslas – paskatinti žmones daryti tai, kas naudinga jiems arba visuomenei, pavyzdžiui, mesti rūkyti arba perdirbti atliekas.

2. Dalyvaujamoji socialinė rinkodara: Ši socialinės rinkodaros rūšis apima žmonių įtraukimą į rinkodaros kampanijos planavimą ir įgyvendinimą. Tikslas – paskatinti žmones dalyvauti jiems ar visuomenei naudingoje veikloje, pavyzdžiui, savanoriškoje veikloje arba atsakingiau elgtis su aplinka.

3. Įgalinimo socialinė rinkodara: Šia socialinės rinkodaros rūšimi siekiama įgalinti žmones keisti savo elgesį. Tikslas – suteikti žmonėms įgūdžių ir žinių, reikalingų teigiamiems pokyčiams jų gyvenime, pavyzdžiui, sveikesnei mitybai ar pinigų valdymui.

Kas yra socialinė rinkodara ir jos svarba?

Socialinė rinkodara – tai procesas, kurio metu rinkodaros metodais siekiama konkrečių elgesio tikslų, siekiant socialinės gerovės. Tai yra tam tikra priežasčių rinkodaros forma, kuria siekiama daryti įtaką elgesiui, siekiant didesnės visuomenės gerovės.

Socialinio marketingo tikslai paprastai yra pakeisti arba išlaikyti žmonių elgesį taip, kad pagerėtų jų ir (arba) kitų žmonių gerovė. Šių tikslų galima siekti įvairiomis priemonėmis, įskaitant švietimą, bendravimą ir paskatas.

Socialinė rinkodara yra svarbi, nes ji suteikia galimybę pakeisti arba pagerinti žmonių elgesį taip, kad jis būtų naudingas visai visuomenei. Tai galinga socialinių problemų sprendimo priemonė, kurią galima naudoti įvairiems tikslams – nuo visuomenės sveikatos iki aplinkos apsaugos – propaguoti.

Parašykite komentarą