Socialinė rizika

Socialinė rizika – tai rizikos rūšis, susijusi su galimybe padaryti socialinę žalą. Tai gali būti fizinė žala, emocinis stresas arba socialinė stigma. Dažnai manoma, kad socialinė rizika yra didesnė, kai yra galimybė, kad ji gali būti viešai atskleista, arba kai statymai yra dideli.

Kas yra socialinė rizika projektų valdyme?

Projektai dažnai vykdomi siekiant tam tikro pageidaujamo organizacijos rezultato, pavyzdžiui, didesnio pelno, didesnio efektyvumo ar mažesnių išlaidų. Tačiau visada yra galimybė, kad projektas nepasieks norimo rezultato ir netgi gali turėti neigiamą poveikį organizacijai. Tai vadinama socialine rizika.

Socialinę riziką gali lemti daugybė veiksnių, įskaitant paties projekto pobūdį, organizacinį kontekstą, kuriame jis vykdomas, ir jame dalyvaujančius žmones. Pavyzdžiui, projektas, kuriuo siekiama padidinti gamybos proceso efektyvumą, gali būti susijęs su didele socialine rizika, jei dėl jo bus prarastos darbo vietos. Panašiai projektas, kuriuo siekiama sumažinti išlaidas, gali būti susijęs su didele socialine rizika, jei dėl jo bus prarastos būtinos paslaugos.

Organizacijos gali imtis priemonių socialinei rizikai sumažinti, užtikrindamos, kad projektai būtų gerai suplanuoti ir valdomi, ir nuo pat pradžių įtraukdamos suinteresuotąsias šalis į projektą. Tačiau svarbu prisiminti, kad socialinė rizika yra neatsiejama bet kokio projekto dalis ir kad visada egzistuoja galimybė, jog viskas vyks ne taip, kaip planuota.

Kas yra socialinė rizika ESG?

Su ESG investicijomis gali būti susijusi tam tikra socialinė rizika. Jie gali apimti tokius dalykus, kaip vaikų darbas, žmogaus teisių pažeidimai ir aplinkos būklės blogėjimas.

Kas yra socialinės rizikos veiksniai?

Yra daug socialinės rizikos veiksnių, kurie gali lemti prastus sveikatos rezultatus. Kai kurie iš jų – skurdas, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo stoka, socialinė izoliacija ir prastos būsto sąlygos. Dėl visų šių veiksnių gali padidėti streso lygis, o tai gali turėti neigiamą poveikį fizinei ir psichinei sveikatai. Be to, socialinės rizikos veiksniai gali lemti rizikingą elgesį, pavyzdžiui, rūkymą, alkoholio vartojimą ir narkotikų vartojimą, o tai gali dar labiau paveikti sveikatą.

Kaip nustatyti socialinę riziką?

Yra keletas būdų, kaip nustatyti socialinę riziką. Vienas iš būdų – išnagrinėti veiksnius, kurie praeityje buvo susiję su socialinėmis problemomis. Kitas būdas – pažvelgti į dabartines socialines tendencijas ir išsiaiškinti, ar yra žmonių grupių, kurios yra ypač pažeidžiamos socialinių problemų. Kitas būdas – išnagrinėti demografinius duomenis ir išsiaiškinti, ar yra žmonių grupių, kurios dažniau susiduria su socialinėmis problemomis.

Parašykite komentarą