Sociolektas

Sociolektas – tai tam tikros socialinės grupės vartojama kalbos atmaina. Šis terminas dažnai vartojamas kaip priešingybė dialektui, kuris reiškia kalbos atmainą, vartojamą tam tikroje geografinėje grupėje.

Sociolektams paprastai būdingi tam tikri tarimo, gramatikos ir žodyno bruožai, būdingi tik atitinkamai socialinei grupei. Pavyzdžiui, paauglių grupės sociolektas gali apimti slengo žodžius ir frazes, kurių nevartoja suaugusieji.

Terminas sociolektas taip pat gali būti vartojamas kalbai, vartojamai tam tikros profesijos ar amato atstovų, apibūdinti. Pavyzdžiui, teisininkų ar gydytojų sociolektas dažnai apima žargoną, kurio nevartoja plačioji visuomenė.

Kas yra sociolektas Filipinuose?

Sociolektas – tai tam tikrai socialinei grupei būdinga kalbos atmaina. Filipinuose yra daug skirtingų sociolektų, kurių kiekvienas turi savitų bruožų. Pavyzdžiui, tagalų kalba kalbančios bendruomenės sociolektas skiriasi nuo čebuanų kalba kalbančios bendruomenės sociolekto. Tagalų kalbos sociolektui būdingas neformalių žodžių ir posakių vartojimas, o čebuanų kalbos sociolektui – oficialių žodžių ir posakių vartojimas.

Kas yra sociolektas ir dialektas?

Sociolektas yra tam tikros socialinės grupės vartojamos kalbos atmaina. Dialektas – tam tikrame regione vartojama kalbos atmaina.

Kas yra sociolektas bendravime?

Sociolektas – tai kalbos atmaina, susijusi su tam tikra socialine grupe. Tai gali būti tarmė, žargonas ir žargonas. Sociolektas gali būti vartojamas siekiant nustatyti socialinę grupę arba parodyti, kuo jie skiriasi nuo kitų grupių.

Kas yra socialinis dialektas ir jo pavyzdys?

Socialiniai dialektai – tai kalbos tarmės, kurios skiriasi dėl socialinių veiksnių, pavyzdžiui, klasės, regiono ar etninės priklausomybės. Pavyzdžiui, afroamerikiečių anglų kalba yra socialinis anglų kalbos dialektas, kuriuo kalba kai kurie afroamerikiečiai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis apima tokias ypatybes kaip žodžio „ain’t“ vartojimas ir „th“ tarimas kaip „t“ arba „d“.

Parašykite komentarą