Solipsizmas

Solipsizmas – tai filosofinis įsitikinimas, kad tikrai egzistuoja tik žmogaus protas. Manoma, kad visi kiti protai yra abejotini, nežinomi arba neegzistuojantys. Šis įsitikinimas gali būti grindžiamas mintimi, kad išorinis pasaulis yra nepažįstamas, arba mintimi, kad vienintelis dalykas, kurį galima tiksliai pažinti, yra žmogaus protas. Solipsizmas dažnai laikomas viena iš skepticizmo formų.

Kas buvo pirmasis solipsistas?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes neįmanoma galutinai nustatyti, kas pirmas ėmė laikytis solipsizmo filosofijos. Tačiau kai kurie istorikai mano, kad graikų filosofas Demokritas galėjo būti vienas pirmųjų solipsizmo šalininkų, nes jis teigė, kad individualus „aš“ yra vienintelis dalykas, kurį galima tikrai pažinti. Kiti ankstyvieji filosofai, kurie buvo siejami su solipsizmu, yra kinų filosofas Zhuangzi ir indų filosofas Nagarjuna.

Koks yra solipsizmo pavyzdys?

Solipsizmas – tai įsitikinimas, kad egzistuoja tik jis pats arba kad tik jo paties sąmonė yra vienintelis realus dalykas.

Ar solipsizmas yra iliuzija?

Ne, solipsizmas nėra iliuzija. Klaida – klaidingas įsitikinimas, kurio laikomasi nepaisant priešingų įrodymų. Solipsizmas – tai įsitikinimas, kad vienintelis dalykas, kuris tikrai egzistuoja, yra žmogaus protas. Šis įsitikinimas nebūtinai yra klaidingas, todėl jo negalima laikyti iliuzija.

Kas tikėjo solipsizmu?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, kaip nėra ir vieno solipsizmo apibrėžimo. Solipsizmas – filosofinė teorija, teigianti, kad vienintelis dalykas, apie kurio egzistavimą galima žinoti, yra „aš. Tai reiškia, kad visi kiti žmonės ir daiktai yra tik savojo „aš“ vaizduotės produktai. Nors tai gali skambėti kaip iš piršto laužta mintis, istorijoje buvo daug garsių mąstytojų, kurie tikėjo tam tikra solipsizmo forma.

Renė Dekartas (René Descartes) yra bene žymiausias filosofas, propagavęs solipsizmą. Savo garsiajame veikale „Meditacijos apie pirmąją filosofiją“ Descartes’as teigia, kad vienintelis dalykas, kurį galima žinoti tikrai, yra tai, kad jis egzistuoja. Jis teigia, kad visa kita, įskaitant išorinį pasaulį ir kitus žmones, yra tik jo paties proto tęsinys. Tai nereiškia, kad Dekartas manė, jog kiti žmonės neegzistuoja, bet veikiau tai, kad jų egzistavimas yra mažiau tikras nei jo paties.

Kiti žinomi filosofai, gynę solipsizmą, yra Džordžas Berklis ir Frydrichas Nyčė. Berklis, kaip ir Dekartas, teigė, kad vienintelis dalykas, kurį galima tikrai pažinti, yra savastis. Tačiau Berklis žengė dar vieną žingsnį toliau ir teigė, kad išorinis pasaulis apskritai neegzistuoja; jis tėra vaizduotės produktas. Kita vertus, Nietzsche nemanė, kad „aš“ yra vienintelis egzistuojantis dalykas, tačiau manė, kad tai yra vienintelis dalykas, kurį galima pažinti

Parašykite komentarą