Solvatacija

Solvatacija – tai procesas, kurio metu molekulę ar joną supa tirpiklio molekulės, todėl susidaro prisotintas kompleksas. Solvatacijos procesas gali vykti savaime arba būti sukeltas išorinės jėgos, pavyzdžiui, elektrinio lauko, poveikio. Susidaręs ištirpintas kompleksas yra stabilesnis už pradinę molekulę ar joną ir vadinamas „ištirpintu“.

Solvatacijos procesas yra termodinamiškai palankus, t. y. tirpalo molekulei ar jonui yra energetiškai palanku būti solvatuotam. Taip yra todėl, kad dėl tirpinimo proceso sumažėja bendra sistemos entropija. Entropija sumažėja dėl to, kad tirpiklio molekulės dabar tvarkingiau išsidėsčiusios aplink tirpiklio molekulę arba joną.

molekulių ar jonų tirpimo laipsnis priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant molekulių ar jonų dydį, tirpiklio pobūdį, sistemos temperatūrą ir slėgį. Apskritai didesnes molekules ar jonus tirpinti sunkiau nei mažesnes, o poliniai tirpikliai veiksmingiau tirpina polines molekules ar jonus nei nepoliniai tirpikliai.

Kuo skiriasi tirpinimas ir tirpumas?

Tirpinimas – tai procesas, kai tirpiklį (medžiagą, kuri turi būti ištirpinta) supa tirpiklio (medžiagos, kuri tirpina kitą medžiagą) molekulės. Šis procesas gali vykti, kai į tirpiklį pridedama tirpiklio arba kai tirpiklis pridedamas į tirpalą (tirpiklio ir vieno ar daugiau tirpiklių mišinį). Tirpinimo procesą galima pavaizduoti šia lygtimi:

Tirpalas + tirpiklis → tirpinimas

Tirpinimas yra dinamiškas procesas, t. y. molekulės nuolat juda ir keičia savo padėtį. Solvatacijos procesas lemia tirpiklio gebėjimą ištirpti tirpiklyje.

Tirpumas – tai didžiausias tirpiklio kiekis, kuris gali ištirpti tirpiklyje tam tikroje temperatūroje. Tirpalo tirpumas tam tikrame tirpiklyje priklauso nuo tirpiklio ir tirpiklio molekulių sąveikos. Šios sąveikos gali būti patrauklios arba atstumiančios. Patrauklioji sąveika palengvina tirpiklio molekulių apsupimą (i.e. palengvinti tirpinimą). Dėl atstojamųjų sąveikų tirpiklio molekulėms sunkiau apsupti tirpiklio molekules (i.e. apsunkinti tirpinimą).

Tirpalo tirpumas tam tikrame tirpiklyje taip pat priklauso nuo temperatūros. Didėjant temperatūrai, didėja ir molekulių kinetinė energija. Dėl padidėjusios kinetinės energijos tirpiklio molekulėms lengviau išardyti traukos ryšius tarp

Kas yra tirpinimas ir pateikite pavyzdį?

Tirpinimas – tai procesas, kurio metu tirpiklis ištirpsta tirpiklyje. Tirpalas yra tirpinama medžiaga, o tirpiklis yra skystis, kuriame tirpiklis tirpsta. Pavyzdžiui, kai cukrus ištirpinamas vandenyje, cukrus yra tirpiklis, o vanduo – tirpiklis.

Kas yra tirpinimas ir hidratacija?

Solvatacija ir hidratacija – tai terminai, kuriais apibūdinamas procesas, kurio metu medžiaga ištirpsta tirpiklyje. Tirpinimas – tai procesas, kurio metu medžiaga ištirpsta tirpiklyje, o hidratacija – procesas, kurio metu medžiaga ištirpsta vandenyje.

Kas yra tirpinimo efektas?

Solvatacijos efektas – tai santykinis molekulės laisvosios tirpimo energijos pokytis, kai ji ištirpsta tirpiklyje, palyginti su molekulės, esančios dujų fazėje, pokyčiu. Į šią laisvąją energiją įeina entalpinis ir entropinis tirpinimo įnašas. Tirpinimo efektas paprastai yra neigiamas, t. y. molekulei yra energetiškai palanku tirpiklyje ištirpti.

Parašykite komentarą