Spektrometras

Spektrometras yra optinis prietaisas, naudojamas šviesos bangos ilgiui ir intensyvumui matuoti. Ją sudaro šviesos šaltinis, monochromatorius, detektorius ir nuskaitymo įtaisas. Šviesos šaltinis paprastai yra lempa arba lazeris. Monochromatorius naudojamas vienam šviesos bangos ilgiui parinkti. Detektorius matuoja to bangos ilgio šviesos intensyvumą. Skaitymo prietaisas rodo rezultatus.

Kas yra spektrometras paprastais terminais?

Spektrometras – tai prietaisas, naudojamas šviesos intensyvumui matuoti kaip jos bangos ilgio funkcijai. Labiausiai paplitęs spektrometro tipas yra spektrografas, kuris pateikia šviesos intensyvumo grafiką kaip bangos ilgio funkciją.

Kodėl spektrometras taip vadinamas?

Spektrometras yra mokslinis prietaisas, naudojamas šviesos savybėms matuoti. Spektrometro pavadinimas kilęs iš graikiškų žodžių, reiškiančių šviesą (fotonas) ir matą (metronas). Šį prietaisą sudaro šviesos šaltinis, dispersinis elementas (pvz., prizmė arba gardelė) ir detektorius. Šviesa iš šaltinio nukreipiama per dispersinį elementą, kuris šviesą atskiria į sudedamąsias bangos ilgio dalis. Detektorius matuoja kiekvieno bangos ilgio šviesos intensyvumą.

Pirmieji spektrometrai buvo sukurti XIX a. pradžioje, siekiant tirti Saulę. Pirmieji spektroskopiniai stebėjimai buvo atliekami regimojoje spektro srityje, tačiau vėliau buvo sukurti spektrometrai, skirti matuoti šviesą visose elektromagnetinio spektro srityse.

Kokie yra spektrometrų tipai?

1. Spektrometras yra prietaisas, naudojamas šviesos savybėms matuoti tam tikroje elektromagnetinio spektro dalyje, paprastai naudojant monochromatorių.

2. Spektrometrų tipai yra šie:

– Ultravioletinių ir matomų spindulių spektrofotometrai (UV-Vis)

– Infraraudonųjų spindulių spektrofotometrai (IR)

– Branduolinio magnetinio rezonanso spektrometrai (NMR)

– Masės spektrometrai (MS)

– Rentgeno spindulių spektrometrai (XS)

Koks yra spektrometro veikimo principas?

Spektrometro veikimo principas yra tas, kad juo galima matuoti šviesos bangos ilgį. Taip yra todėl, kad spektrometru galima suskaidyti šviesą į skirtingas spalvas, o tada, matuojant kiekvienos spalvos bangos ilgį, galima nustatyti bendrą šviesos bangos ilgį.

Parašykite komentarą