Sąsaja

Sąsaja – tai įvardytas susijusių metodų rinkinys su tuščiais kūnais.

Sąsaja gali išplėsti vieną ar daugiau kitų sąsajų.

Sąsaja gali būti įgyvendinta bet kurios klasės ar struktūros.

Klasė arba struktūra gali įgyvendinti kelias sąsajas.

Sąsaja gali apimti įvykius, savybes ir indeksatorius.

Sąsajos gali būti naudojamos sutartims apibrėžti.

Kokia yra sąsajos reikšmė kompiuteryje?

Sąsaja yra dviejų programinės arba techninės įrangos dalių sąveikos taškas. Ją galima įsivaizduoti kaip taisyklių arba protokolų rinkinį, nurodantį, kaip dvi sistemos bendraus tarpusavyje. Kompiuterijos kontekste sąsajos dažniausiai naudojamos tam, kad skirtingi sistemos komponentai galėtų dirbti kartu, nereikalaujant žinoti, kaip veikia kitas komponentas.

Koks yra sąsajos pavyzdys?

Sąsaja yra dviejų programinės įrangos dalių sutartis, kurioje nurodoma, kaip jos sąveikaus tarpusavyje. Ją galima įsivaizduoti kaip taisyklių rinkinį, apibrėžiantį, kaip dvi programinės įrangos dalys bendraus. Pavyzdžiui, įprasta interneto naršyklės ir interneto serverio sąsaja yra hiperteksto perdavimo protokolas (HTTP).

Kaip kitaip vadinama sąsaja?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip sąsaja, tačiau yra keletas artimų žodžių, įskaitant sąsają, ribą ir ryšį.

Kodėl naudojama sąsaja?

Sąsaja naudojama dviejų ar daugiau šalių sutarčiai nurodyti. Šią sutartį galima laikyti taisyklių rinkiniu, kuriame apibrėžiama, kaip šalys sąveikaus tarpusavyje. Naudodamos sąsają, šalys gali susitarti laikytis to paties taisyklių rinkinio, o tai gali gerokai palengvinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Parašykite komentarą