Sąskaitų planas

Sąskaitų planas – tai visų įmonės naudojamų finansinių sąskaitų sąrašas. Joje yra turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo sąskaitos, taip pat pajamų ir išlaidų sąskaitos. Sąskaitų planas naudojamas apskaitos programinėje įrangoje finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Sąskaitų planas paprastai sudaromas pagal sąskaitų tipą, pirmiausia nurodant turto sąskaitas, po to – įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo sąskaitas. Kiekvieno tipo sąskaitose sąskaitos paprastai išvardijamos pagal svarbą. Pavyzdžiui, turto sąskaitos paprastai išvardijamos likvidumo tvarka, o likvidžiausios sąskaitos išvardijamos pirmiausia.

Sąskaitų planas gali būti pritaikytas konkretiems verslo poreikiams. Pavyzdžiui, įmonė gali turėti kelis pajamų srautus ir gali norėti stebėti kiekvieną pajamų srautą atskirai. Šiuo atveju sąskaitų planą sudarytų atskiros pajamų sąskaitos kiekvienam pajamų srautui.

Sąskaitų planas yra labai svarbi finansinių ataskaitų ir analizės priemonė. Jame pateikiamas planas, kur ieškoti informacijos finansinėse ataskaitose. Jis taip pat padeda užtikrinti, kad visos finansinės operacijos būtų tinkamai užregistruotos tinkamoje sąskaitoje.

Ką reiškia GAAP?

Bendrieji apskaitos principai (angl. General Accounting Principles, GAAP) yra Jungtinėse Amerikos Valstijose taikomas apskaitos standartas. Tai taisyklių ir gairių rinkinys, kurį įmonės naudoja savo finansinei informacijai registruoti ir pateikti. GAAP prižiūri Finansinės apskaitos standartų valdyba (FASB).

Kokios yra 7 sąskaitų rūšys?

1. taupomosios sąskaitos

2. Sąskaitų tikrinimas

3. Pinigų rinkos sąskaitos

4. indėlių sertifikatų sąskaitos

5. Individualios pensijų sąskaitos

6. darbdavio finansuojamos pensijų sąskaitos

7. Investicinės sąskaitos

Kas yra standartinis sąskaitų planas?

Standartinis sąskaitų planas – tai sąskaitų, kurias organizacija naudoja savo finansinėms operacijoms registruoti, sąrašas. Ši schema naudojama kaip gairės, kuriomis organizacija vadovaujasi siekdama užtikrinti, kad visos jos finansinės operacijos būtų tinkamai apskaitytos. Standartinį sąskaitų planą paprastai sudaro tokios sąskaitos kaip pinigai, gautinos sumos, atsargos ir ilgalaikis turtas.

Kas yra schemos sąskaitos?

Sąskaitų planas – tai buhalterinėje apskaitoje vartojamas terminas, reiškiantis išsamų visų įmonės naudojamų sąskaitų sąrašą. Sąskaitų plane pateikiama visa informacija, reikalinga kiekvienai sąskaitai identifikuoti, pavyzdžiui, sąskaitos numeris, sąskaitos pavadinimas ir sąskaitos tipas. Sąskaitų planą naudoja apskaitos programinė įranga finansinėms ataskaitoms ir kitoms ataskaitoms rengti.

Parašykite komentarą