Stabmeldystė

Stabmeldystė – tai stabo ar bet kokio kito fizinio objekto, kaip dievo atvaizdo, garbinimas. Taip pat gali reikšti asmens ar daikto, kaip dievo figūros, garbinimą. Stabmeldystė dažnai laikoma politeizmo forma, nes ji apima kelių būtybių garbinimą.

Stabmeldystės požymiai gali būti tokie: atvaizdų ar statulų naudojimas garbinant, konkrečiai dievybei skirtų šventyklų ar koplyčių statyba, apeigų ir aukų dievui atlikimas, tikėjimas, kad dievas gali būti įkūnytas fiziniame objekte. Stabmeldystė taip pat gali būti gamtos reiškinių, tokių kaip saulė, mėnulis ar žvaigždės, garbinimas.

Nėra vieno visuotinai priimtino stabmeldystės apibrėžimo, o skirtingos religinės tradicijos turi savo požiūrį į tai, kas yra stabmeldystė. Tačiau apskritai stabmeldystė laikoma religinio ekstremizmo forma, prieštaraujančia vieno transcendentinio Dievo garbinimui.

Kas yra šiuolaikinė stabmeldystė?

Šiuolaikinė stabmeldystė aiškinama labai įvairiai, tačiau kai kurios bendros temos apima materialinių gėrybių, įžymybių ar valdžios garbinimą. Kitos stabmeldystės formos gali būti darbo ar technologijų iškėlimas aukščiau už šeimą ar draugus arba savo nuomonės ir idėjų iškėlimas aukščiau už kitų. Apskritai stabmeldystė yra bet kokia netinkamo garbinimo ar žavėjimosi forma, kuri atima šlovę ir garbę, priklausančią tik Dievui.

Kokia yra išsami stabmeldystės reikšmė?

Pilna stabmeldystės reikšmė yra netikrų dievų garbinimas arba bet ko kito, išskyrus vienintelį tikrąjį Dievą, garbinimas. Tai gali būti ir pinigų, valdžios ar bet ko kito, kam gyvenime teikiama pernelyg didelė reikšmė, garbinimas.

Koks yra stabmeldystės pavyzdys?

Stabmeldystės pavyzdys būtų, jei kas nors garbintų fizinį objektą kaip dievą arba jei tikėtų, kad konkretus asmuo yra dievas.

Kas yra stabai mūsų gyvenime?

Mūsų gyvenime yra daug dalykų, kurie gali tapti stabais – viskas, ką iškeliame aukščiau už Dievą. Tai gali būti mūsų darbas, turtas, santykiai, pomėgiai ar net mes patys. Stabais gali tapti bet kas, kam leidžiame teikti pirmenybę prieš mūsų santykius su Dievu.

Stabai gali pakenkti mūsų santykiams su Dievu, nes atitraukia mūsų dėmesį nuo Jo. Kai garbiname stabą, iš esmės sakome Dievui, kad kažkas kitas mums yra svarbiau už Jį. Tai gali sukelti kaltės, gėdos ir nusivylimo jausmus. Be to, stabai gali sukurti barjerą tarp mūsų ir Dievo, neleisdami mums patirti Jo pilnatvės savo gyvenime.

Parašykite komentarą