Statistiniai duomenys

Statistiniai duomenys – tai duomenys, kurie buvo surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti siekiant pateikti informaciją apie tam tikrą populiaciją ar reiškinį. Ji dažnai naudojama priimant sprendimus, kaip geriausiai paskirstyti išteklius, arba prognozuojant ateities tendencijas.

Statistiniai duomenys gali būti kiekybiniai arba kokybiniai. Kiekybiniai duomenys – tai duomenys, kuriuos galima išmatuoti ir išreikšti skaičiais, pavyzdžiui, pardavimų duomenys arba duomenys apie gyventojus. Kokybiniai duomenys – tai duomenys, kurių negalima lengvai išmatuoti ar išreikšti skaičiais, pavyzdžiui, klientų pasitenkinimo duomenys arba nuomonės.

Statistiniai duomenys dažnai pateikiami lentelėmis, grafikais ar diagramomis. Jie taip pat gali būti pateikiami apibendrintos statistikos forma, pavyzdžiui, kaip vidurkis, mediana arba moda.

Kokie yra 4 duomenų tipai?

Yra 4 pagrindiniai duomenų tipai:

1. Nominalūs duomenys – tai duomenys, kuriuos galima klasifikuoti, bet kurie neturi būdingos tvarkos. Nominaliųjų duomenų pavyzdžiai: lytis (vyras / moteris), plaukų spalva (ruda, juoda, šviesi ir t. t.).) ir akių spalva (mėlyna, žalia, ruda ir pan.).

2. Ordinalūs duomenys – tai duomenys, kuriuos galima klasifikuoti ir kuriems būdinga tam tikra tvarka. Ordinarinių duomenų pavyzdžiai: socialinė klasė (aukštesnioji klasė, vidurinioji klasė, žemesnioji klasė), pasitenkinimo laipsnis (labai patenkintas, šiek tiek patenkintas, nepatenkintas) ir sutikimo lygis (visiškai sutinku, sutinku, nesutinku, visiškai nesutinku).

3. Intervaliniai duomenys – tai duomenys, kuriuos galima klasifikuoti ir kuriems būdinga tam tikra tvarka, tačiau tarp jų taip pat yra vienodi intervalai tarp reikšmių. Intervalinių duomenų pavyzdžiai: temperatūra (matuojama Farenheito arba Celsijaus laipsniais), data (matuojama dienomis, savaitėmis, mėnesiais arba metais) ir laikas (matuojamas valandomis, minutėmis arba sekundėmis).

4. Santykiniai duomenys – tai duomenys, kuriuos galima klasifikuoti, kuriems būdinga tam tikra tvarka ir kurie taip pat turi tikrąją nulinę vertę. Santykio duomenys yra panašūs į intervalų duomenis, tačiau pridėjus tikrąją nulinę vertę galima apskaičiuoti santykius. Santykinių duomenų pavyzdžiai: ūgis (matuojamas coliais arba centimetrais), svoris (matuojamas svarais arba kilogramais) ir ilgis (matuojamas pėdomis arba metrais).

Kaip apibrėžti statistinius duomenis?

Statistiniai duomenys – tai reikšmių rinkinys, atspindintis populiacijos imtį. Vertės gali būti bet kas, ką galima išmatuoti, pavyzdžiui, ūgis, svoris, amžius, IQ, pajamos ir t. t.

Kam naudojami statistiniai duomenys?

Statistinius duomenis galima naudoti įvairiais būdais. Kai kurie įprasti naudojimo būdai:

-Duomenų aibės pasiskirstymo aprašymas

-Dviejų ar daugiau duomenų rinkinių palyginimas

-ateities įvykių prognozės

-Hipotezių apie kintamųjų tarpusavio ryšius tikrinimas

Statistiniai duomenys taip pat gali būti naudojami konkretesnėms reikmėms, pvz:

-prognozuoti politinių rinkimų rezultatus

-nustatant naujo vaisto poveikį

-Akcijų rinkos pokyčių prognozavimas

Kokios yra dvi statistinių duomenų rūšys?

Yra dviejų tipų statistiniai duomenys: kiekybiniai ir kokybiniai.

Kiekybiniai duomenys – tai duomenys, kuriuos galima išmatuoti ir kiekybiškai įvertinti. Šio tipo duomenys paprastai išreiškiami skaičiais. Kokybiniai duomenys – tai duomenys, kurių negalima išmatuoti ar kiekybiškai įvertinti. Šio tipo duomenys paprastai išreiškiami žodžiais.

Parašykite komentarą