Stebėjimas

Stebėjimas – tai aktyvus ko nors ar ko nors stebėjimo procesas. Tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į detales ir fiksuoti tai, kas matoma, girdima ar kitaip patiriama. Stebėjimai gali būti kokybiniai arba kiekybiniai, jais galima rinkti duomenis apie įvairius dalykus, įskaitant žmones, gyvūnus, augalus, įvykius ir objektus.

Stebėjimai gali būti atliekami naudojant penkis pojūčius: regą, klausą, lytėjimą, uoslę, kvapą ir skonį. Juos taip pat galima atlikti naudojant įrankius ir priemones, pavyzdžiui, teleskopus, mikroskopus ir fotoaparatus. Stebėjimai gali būti atliekami trumpą arba ilgą laiką, jie gali būti fiksuojami įvairiais būdais, įskaitant rašytinius aprašymus, nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus.

Yra kelios skirtingos stebėjimo rūšys, įskaitant natūralistinį stebėjimą, struktūruotą stebėjimą ir stebėjimą dalyvaujant. Natūralistinis stebėjimas – tai toks stebėjimas, kai stebėtojai tiria tiria objektus jų natūralioje aplinkoje, jiems netrukdydami. Struktūrizuotas stebėjimas – tai toks stebėjimas, kai stebėtojai, atlikdami stebėjimus, laikosi konkretaus protokolo ar taisyklių rinkinio. Dalyvaujantis stebėjimas – kai stebėtojai tampa stebimos veiklos dalyviais, kad geriau ją suprastų.

Stebėjimai gali būti naudojami duomenims apie beveik viską rinkti. Tačiau jos ypač naudingos tiriant elgesį, nes gali padėti suprasti, kodėl ir kaip žmonės ir kiti gyvūnai elgiasi taip, kaip elgiasi. Stebėjimai taip pat gali būti naudojami objektų ir gamtos pasaulio fizinėms savybėms tirti.

Kokie yra 5 stebėjimo pavyzdžiai?

1. Gėlės spalva.

2. Debesies forma.

3. Paukščio garsas.

4. Rožės kvapas.

5. Minkštos antklodės pojūtis.

Kokios yra 4 stebėjimo rūšys?

1. Vizualiniai stebėjimai

2. Girdimieji pastebėjimai

3. Olfaktoriniai stebėjimai

4. Taktiliniai stebėjimai

Kas yra stebėjimas moksliniuose tyrimuose?

Moksliniuose tyrimuose stebėjimas – tai elgesio, įvykių ar kitos informacijos fiksavimas, atliekamas naudojant savo pojūčius. Stebėjimai gali būti atliekami neformaliai arba gali būti struktūruoto mokslinių tyrimų projekto dalis. Atlikdami stebėjimus tyrėjai turi būti atsargūs, kad išvengtų šališkumo ir užtikrintų, jog jų stebėjimai yra pagrįsti.

Parašykite komentarą