Stepbrother

Pakartotinis brolis – tai brolis, kuris yra susijęs su jumis per jūsų tėvų santuoką. Jis nėra jūsų biologinis brolis, bet vis tiek yra jūsų brolis. Jis turi tą pačią pavardę kaip ir jūs ir yra jūsų šeimos narys. Galbūt nesate tokie artimi su patėviu broliu kaip su biologiniais broliais, bet vis tiek palaikote artimus santykius.

Ką reiškia žingsninis brolis?

Pakartotinis brolis – tai brolis, kuris nėra su jumis susijęs kraujo ryšiais, bet yra su jumis susijęs santuokos ryšiais. Pavyzdžiui, jei jūsų tėvas veda moterį, kuri turi sūnų, tas sūnus bus jūsų patėvis brolis.

Kokia yra patėvio ir pamotės brolio ir pamotės sesers reikšmė?

Terminai „patėvis“ ir „pamotė“ reiškia vaikus, kurie tarpusavyje susiję per tėvų santuoką. Tiksliau, patėvis yra brolis, kuris nėra susijęs su savo broliu ar seserimi kraujo giminystės ryšiais, o pamotė yra sesuo, kuri nėra susijusi su savo broliu ar seserimi kraujo giminystės ryšiais.

Terminas „patėvis“ taip pat gali būti vartojamas kalbant apie vyrą, kuris yra vedęs motiną, o terminas „pamotė“ gali būti vartojamas kalbant apie moterį, kuri yra ištekėjusi už tėvo.

Ar pakaitiniai broliai ir seserys yra kraujo giminaičiai?

Ne, antros eilės broliai ir seserys nėra kraujo giminaičiai.

Ar sakoma pusbrolis, ar patėvis?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes žmonės abu terminus vartoja pakaitomis. Apskritai „pusbrolis“ vartojamas apibūdinti broliui, kuris turi tą pačią biologinę motiną (ir galbūt tėvą) kaip ir kalbantysis, o „patėvis“ – broliui, kuris su kalbančiuoju yra susijęs santuoka (t. y.e., patėvio brolis). Tačiau kai kurie žmonės šiuos du terminus skiria ir žodį „pusbrolis“ vartoja tik biologiniams broliams ir seserims, o žodį „pamotė“ – tik broliams ir seserims pagal santuoką.

Parašykite komentarą