Stigmatizacija

Stigmatizacija – tai neigiamas procesas, kai asmuo ar grupė nuvertinami ir diskriminuojami dėl savavališkai pasirinkto požymio. Stigmatizacija dažnai naudojama kaip priemonė diskriminacijai ir atskirčiai pateisinti. Dėl to gali sumažėti socialinės ir ekonominės galimybės, gali būti padaryta fizinė ir psichologinė žala.

Kas yra stigmatizuotas asmuo?

Stigmatizuotas asmuo – tai asmuo, kurį kiti diskriminuoja, nes jį laiko kitokiu arba nukrypstančiu nuo normos. Taip gali atsitikti dėl jų fizinės išvaizdos, rasės ar etninės priklausomybės, religinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos, socialinės ar ekonominės padėties. Stigmatizuojami žmonės dažnai kenčia nuo prietarų ir diskriminacijos, o tai gali lemti socialinę izoliaciją ir psichinės bei fizinės sveikatos sutrikimus.

Koks yra paprastas stigmos apibrėžimas?

Stigma – tai neigiama etiketė ar įsitikinimas, klijuojamas asmeniui ar žmonių grupei. Jis gali būti grindžiamas tikromis arba įsivaizduojamomis savybėmis ir dažnai naudojamas diskriminacijai ar atstūmimui pateisinti.

Kokie yra stigmatizacijos pavyzdžiai?

Mūsų visuomenėje yra daug stigmatizacijos pavyzdžių. Vienas iš pavyzdžių – tai, kaip dažnai elgiamasi su psichikos ligomis sergančiais žmonėmis. Psichikos ligos vis dar labai neteisingai suprantamos, o su jomis sergančiais žmonėmis dažnai elgiamasi taip, tarsi jie būtų pavojingi ar neverti bendravimo. Dėl to jiems gali būti labai sunku susirasti darbą, būstą ir draugų.

Kitas pavyzdys – tai, kaip dažnai elgiamasi su nutukusiais žmonėmis. Dažnai manoma, kad jie yra tingūs, nedrausmingi ir nepatrauklūs. Dėl to gali būti sunku gauti pasimatymus, darbą ir kitų pagarbą.

Galiausiai dažnai stigmatizuojami žmonės, kurie buvo nuteisti už nusikaltimą. Jiems gali būti sunku susirasti darbą, būstą ir draugų. Dėl to gali būti sunku pakeisti savo gyvenimą po to, kai jie atliko bausmę.

Koks kitas žodis reiškia stigmatizaciją?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip „stigmatizacija“, tačiau yra keli žodžiai, atspindintys skirtingus šios sąvokos aspektus. Pavyzdžiui, „diskriminacija“ reiškia kitokį elgesį su žmogumi, pagrįstą savavališka savybe, o „išankstinis nusistatymas“ reiškia nepagrįstą neigiamą požiūrį į grupę ar asmenį. „Persekiojimas“ yra kitas žodis, kuris atspindi blogo elgesio, pagrįsto savavališka savybe, idėją, tačiau su papildomu priešiškumo ar smurto atspalviu.

Parašykite komentarą