Stoicizmas

Stoikai buvo filosofų mokykla, kurią III a. pr. m. e. pradžioje Atėnuose įkūrė Zenonas iš Citiumo. Stoikai buvo taip pavadinti dėl jų tikėjimo išminties (sofijos) naudingumu gyvenimo tvarkymui.

Pagrindiniai stoicizmo įsitikinimai yra šie:

1) Kad pasaulį valdo protas (logos) ir kad šį protą gali suprasti žmonės.

2) kad žmonės yra gamtos dalis, todėl turėtų stengtis gyventi darnoje su ja.

3) kad geriausias būdas pasiekti šią harmoniją – gyventi pagal dorybę (arete).

4) Kad dorybės yra išmintis, teisingumas, drąsa ir santūrumas.

5) kad vieninteliai tikrai geri dalykai pasaulyje yra dorybė ir išmintis, o vieninteliai tikrai blogi dalykai yra ydos ir neišmanymas.

6) Kad vienintelis dalykas, kuris iš tiesų yra blogis, yra yda, todėl jos reikia vengti.

7) kad mirties nereikia bijoti, nes ji yra natūrali ir neišvengiama.

8) kad vienintelis dalykas, kurio iš tiesų verta siekti, yra išmintis.

Kas yra žymiausias stoikas?

Yra daug žymių stoikų, bet garsiausias iš jų tikriausiai yra Markas Aurelijus. Aurelijus buvo Romos imperatorius ir vienas svarbiausių stoikų filosofų. Jis labiausiai žinomas dėl savo knygos „Meditacijos“, kuri skaitoma ir studijuojama iki šiol.

Kas yra stoicizmas paprastais žodžiais?

Stoicizmas – senovės graikų filosofinė sistema, kurioje mokoma ugdyti savikontrolę, tvirtybę ir atkaklumą kaip priemones destruktyvioms emocijoms įveikti. Stoicizmo tikslas – gyventi darnoje su gamta ir išsivaduoti nuo kančios, kurią sukelia mūsų klaidingi bandymai kontroliuoti tai, kas yra už mūsų galių ribų.

Kokios yra 4 pagrindinės stoicizmo idėjos?

1. Stoikai tikėjo, kad reikia vadovautis protu ir logika.

2. Jie tikėjo savikontrole, darniu gyvenimu su kitais ir protingų sprendimų priėmimu.

3. Žmonės turėtų prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir susitaikyti su pasekmėmis.

4. Stoikai tikėjo, kad reikia stengtis gyventi pagal gamtą.

Kas yra stoiškas mąstymas?

Stoiška mąstysena – tai mąstymo būdas, pabrėžiantis proto ir savikontrolės vertę. Jis remiasi stoicizmo filosofija, kurią IV a. pr. m. e. įkūrė graikų filosofas Zenonas. Stoicizmas moko, kad geriausias būdas spręsti sudėtingas situacijas – išlikti ramiam ir protingam. Tai reiškia, kad reikia priimti tai, kas yra nepalanku, ir stengtis pasiimti bet kokius naudingus aspektus.

Parašykite komentarą