Stratigrafija

Stratigrafija – tai uolienų ar dirvožemio sluoksnių tyrimas, daugiausia dėmesio skiriant jų fizinei ir chronologinei tvarkai. Paprastai jis naudojamas archeologijos srityje, siekiant nustatyti vietovės ar artefakto amžių. Stratigrafija taip pat gali būti naudojama kraštovaizdžio ar regiono istorijai tirti.

Kokie yra 5 stratigrafijos principai?

5 stratigrafijos principai:

1) Superpozicijos principas: Šis principas teigia, kad nepažeistoje sluoksnių sekoje seniausias sluoksnis visada yra apačioje, o jauniausias – viršuje.

2) Pirminio horizontalumo principas: Šis principas teigia, kad nuosėdiniai sluoksniai nusėda horizontaliais sluoksniais.

3) Šoninio tęstinumo principas: Šis principas teigia, kad nuosėdiniai sluoksniai tęsiasi visomis kryptimis, kol baigiasi ties baseino ar kito topografinio elemento pakraščiu.

4) Skersinio pjūvio santykių principas: Šis principas teigia, kad bet koks elementas, kuris kerta nuosėdinį sluoksnį, turi būti jaunesnis už tą sluoksnį.

5) Įtraukų principas: Šis principas teigia, kad bet koks objektas ar fragmentas, įtrauktas į nuosėdinį sluoksnį, turi būti senesnis už tą sluoksnį.

Kaip dar kitaip vadinama stratigrafija?

Stratigrafijai, kuri yra uolienų sluoksnių ir jų pokyčių laikui bėgant tyrimas, nėra vieno žodžio atitikmens. Kelios galimos alternatyvos: geologija, geochronologija ir geomorfologija.

Kas yra stratigrafija archeologijos terminais?

Stratigrafija archeologijos terminais – tai žemės sluoksnių, susikaupusių per ilgą laiką, tyrimas. Archeologai stratigrafiją naudoja vietovėms ir artefaktams datuoti bei įvykių, kurie vyko vietovėje, sekai suprasti.

Kas yra dirvožemio stratigrafija?

Dirvožemio stratigrafija – tai Žemės paviršių sudarančių dirvožemio sluoksnių tyrimas. Dirvožemio stratigrafija naudojama siekiant suprasti Žemės paviršiaus istoriją, procesus, kurie suformavo dirvožemį, ir dirvožemyje esančius išteklius. Stratigrafija taip pat naudojama siekiant suprasti, kaip dirvožemis reaguos į būsimus pokyčius, pavyzdžiui, klimato kaitą ar žmogaus veiklą.

Parašykite komentarą