Subjektyvumas

Subjektyvumas – filosofijoje, psichologijoje, sociologijoje ir kitose disciplinose vartojamas terminas, reiškiantis individo, grupės ar kultūros perspektyvą. Subjektyvumas dažnai priešpriešinamas objektyvumui, kuris reiškia išorinio stebėtojo požiūrį.

Subjektyvumas yra santykinė sąvoka, ir tai, kas laikoma subjektyviu, skirtingose kultūrose gali skirtis. Tačiau apskritai subjektyvumui būdingas dėmesys vidinei patirčiai, asmeninėms perspektyvoms ir emocijoms. Dažnai siejamas su introspekcija, savirefleksija ir empatija.

Subjektyvumas nėra tas pats, kas neracionalumas, nors kartais jis gali lemti iškreiptą ar neobjektyvų požiūrį. Tai taip pat nėra tas pats, kas reliatyvizmas, kuris teigia, kad visi požiūriai yra vienodai teisingi. Subjektyvumas yra būtina žmogiškosios patirties dalis ir gali būti vertingas žinių šaltinis.

Kas yra subjektyvus pavyzdys?

Subjektyvaus dalyko pavyzdys yra asmens nuomonė. Kiekvienas žmogus turi skirtingą nuomonę, todėl tai, ką vienas žmogus mano esant teisinga ar neteisinga, gali skirtis nuo to, ką mano kitas žmogus.

Ką reiškia subjektyvizmas?

Subjektyvizmas – filosofinė doktrina, teigianti, kad vienintelis pažinimo šaltinis yra individualus subjektas ir kad objektyvios tikrovės nėra. Kitaip tariant, tai įsitikinimas, kad tikrovė yra individualaus proto produktas ir nuo jo nepriklauso. Tai reiškia, kad tai, kas teisinga vienam asmeniui, gali būti netiesa kitam, ir kad nėra absoliučios ar objektyvios tiesos.

Kas yra subjektyvumas ir objektyvumas?

Subjektyvumas ir objektyvumas yra du būdai žvelgti į pasaulį. Subjektyvumas grindžiamas asmenine nuomone ir jausmais, o objektyvumas – faktais ir įrodymais.

Kaip vartoti subjektyvumą sakinyje?

Subjektyvumas – tai asmeninis požiūris arba nuomonė. Kitaip tariant, jis grindžiamas kieno nors jausmais, mintimis ar patirtimi. Pateikiame keletą pavyzdžių, kaip subjektyvumas gali būti vartojamas sakinyje:

„Nemanau, kad tai gera idėja.“

„Man nepatinka ši spalva.“

“ Aš netikiu, kad.“

Parašykite komentarą