Suderinamumas

Bendrininkavimas – tai buvimas nusikaltimo bendrininku. Tai dalyvavimas nusikalstamoje veikoje žinant jos pobūdį ir ketinant suteikti pagalbą ar paskatinti. Jis taip pat gali būti apibrėžiamas kaip veiksmas, atliktas siekiant padėti kitam asmeniui padaryti nusikaltimą.

Yra keturi pagrindiniai bendrininkavimo elementai:

1) žinojimas: Bendrininkas turi žinoti, kad nusikaltimas yra daromas arba ruošiamasi jį daryti.

2) ketinimas: Bendrininkas turi ketinti padėti įvykdyti nusikaltimą.

3) pagalba: Bendrininkas turi teikti tam tikrą pagalbą pažeidėjui.

4) Skatinimas: Bendrininkas turi skatinti nusikaltimo vykdytoją padaryti nusikaltimą.

Ką reiškia „Complicitly“??

Kai kas nors daroma Bendrininkaujant, tai daroma su visų susijusių šalių žinia ir pritarimu. Tai nėra daroma slapta ar kam nors už nugaros.

Kas yra tylusis bendrininkavimas?

Tylusis bendrininkavimas – tai dviejų ar daugiau šalių sąmokslas arba susitarimas tylėti arba nekalbėti apie ką nors, dažnai apie neteisėtus ar neetiškus veiksmus. Šis susitarimas gali būti numanomas arba aiškus ir dažnai apima tam tikros formos kyšininkavimą arba grasinimus smurtu. Tylus bendrininkavimas dažnai leidžia tęsti nusikalstamą ar korupcinę veiklą nekontroliuojamai, nes apie tai žinantys asmenys bijo apie tai kalbėti.

Ką reiškia būti apkaltintam bendrininkavimu?

Jei esate kaltinamas bendrininkavimu, tai reiškia, kad esate kaltinamas dalyvavimu nusikaltime. Tai gali reikšti, kad padėjote įvykdyti nusikaltimą arba kad žinojote apie nusikaltimą ir nieko nedarėte, kad jį sustabdytumėte. bendrininkavimas yra rimtas kaltinimas, ir jei būsite nuteistas, jums gali grėsti griežtos bausmės, įskaitant laisvės atėmimo bausmę.

Kaip sakinyje vartoti žodį komplikuotumas?

Bendrininkavimo apibrėžimas – tai dalyvavimas nusikaltime ar neteisėtame veiksme arba jo rėmimas.

Bendrininkavimo pavyzdys – kai asmuo vairuoja banko plėšiko pabėgimo automobilį.

Parašykite komentarą