Suderintas sakinys

Suderintas sakinys – tai sakinys, kuriame du ar daugiau nepriklausomų sakinių sujungti derinamuoju jungtuku. Koordinuotame sakinyje nepriklausomi sakiniai gali būti vienodo gramatinio svorio arba nevienodo gramatinio svorio. Koordinuotieji sakiniai dar vadinami sudėtiniais sakiniais.

Dažniausiai pasitaikantys derinamieji jungtukai yra ir, bet, arba, arba, nei, nes, nes, tačiau, ir taip. Koordinaciniai sakiniai paprastai vartojami dviem vienodai svarbioms idėjoms išreikšti. Pavyzdžiui, „Aš mokausi egzaminui, bet taip pat einu į vakarėlį šį vakarą.“ Šiame sakinyje abu nepriklausomi sakiniai išreiškia svarbią informaciją.

Tačiau kartais vienas nepriklausomas sakinys yra svarbesnis už kitą. Šiuo atveju prie mažiau svarbaus nepriklausomo sakinio paprastai pridedamas pavaldusis jungtukas, pavyzdžiui, nors, nes, kadangi arba nebent. Pavyzdžiui, „Aš ruošiuosi egzaminui, nes noriu gauti gerą pažymį.“ Šiame sakinyje pirmasis nepriklausomas sakinys yra svarbesnis už antrąjį.

Koordinaciniai sakiniai gali būti paprasti arba sudėtingi. Paprastuosius koordinuotuosius sakinius sudaro du savarankiški sakiniai, sujungti koordinaciniu jungtuku. Sudėtingus koordinuotuosius sakinius sudaro du ar daugiau nepriklausomų sakinių, sujungtų derinamuoju jungtuku, ir vienas ar daugiau šalutinių sakinių.

Štai sudėtingo koordinuotojo sakinio pavyzdys: „Aš ruošiuosi egzaminui, bet taip pat eisiu į vakarėlį šį vakarą, nebent egzaminas būtų perkeltas į kitą dieną.“ Svetainėje

Kas yra koordinuotosios frazės?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai priklauso nuo konteksto, kuriame jis vartojamas. Tačiau kai kurios galimos interpretacijos gali būti susijusios su nustatytomis frazėmis ar posakiais, kurie vartojami konkrečioms žinutėms ar nurodymams perduoti, arba žodžių grupėmis, kurios dažnai vartojamos kartu tam tikra tvarka. Gramatikoje koordinuotieji sakiniai – tai du ar daugiau sakinių, sujungtų jungtuku, pavyzdžiui, and, but, or, or, nor ir t. t.

Ką reiškia koordinacinis sakinys sakinyje?

Koordinacinis sakinys paprastai reiškia dviejų idėjų ar punktų sujungimą jungtuku. Pavyzdžiui, „Turiu šunį ir katę“ yra sakinys, kuriame dvi idėjos derinamos jungtuku „ir“.“

Kokie yra 5 derinamųjų jungtukų pavyzdžiai?

Penki derinamieji jungtukai yra šie: for, and, nor, but ir yet.

Kokie yra 7 derinamųjų jungtukų pavyzdžiai?

Koordinaciniai jungtukai anglų kalboje yra šie: and, but, or, nor, for, yet, so.

Parašykite komentarą