Sudėtinis sakinys

Sudėtinis sakinys – tai sakinys, kurį sudaro du ar daugiau nepriklausomų sakinių. Šie sakiniai paprastai jungiami kableliu, kabliataškiu arba jungtuku.

Sudėtinio sakinio požymiai:

– Turi du ar daugiau nepriklausomų sakinių

– Sujungtas kableliu, kabliataškiu arba jungtuku

Sudėtinį sakinį apibūdinantys požymiai:

– Turi subjektą ir predikatą

– Išreiškia išbaigtą mintį

– Gali būti savarankiškas sakinys

Kokie yra 2 sudėtinio turto pavyzdžiai?

Junginys yra dviejų ar daugiau dalykų derinys. Yra daugybė junginių pavyzdžių, tačiau kai kurie dažniausiai pasitaikantys pavyzdžiai yra šie:

1. Vanduo: Vanduo yra junginys, sudarytas iš dviejų vandenilio atomų ir vieno deguonies atomo.

2. Druska: Druska yra junginys, sudarytas iš vieno natrio atomo ir vieno chloro atomo.

Kokios yra 3 sudėtinių sakinių rūšys?

Trys sudėtinių sakinių tipai: sakiniai, sujungti derinamuoju jungtuku, sakiniai, sujungti pavaldžiuoju jungtuku, ir sakiniai, sujungti kabliataškiu.

Kokie yra 10 sudėtinio sakinio pavyzdžių?

1. Turiu didelį namą ir mažą automobilį.

2. Turiu didelį namą, bet mažą automobilį.

3. Turiu didelį namą, bet gyvenu mažame miestelyje.

4. Aš turiu didelį namą ir turiu mažą šunį.

5. Turiu didelį namą, bet gyvenu mažame miestelyje.

6. Gyvenu mažame miestelyje, bet turiu didelį namą.

7. Gyvenu mažame miestelyje ir turiu mažą automobilį.

8. Turiu mažą automobilį, bet turiu didelį namą.

9. Turiu mažą automobilį ir gyvenu mažame mieste.

10. Turiu didelį namą, mažą automobilį ir mažą šunį.

Kas yra sudėtinio sakinio pavyzdys?

Sudėtinis sakinys – tai sakinys, kurį sudaro du ar daugiau savarankiškų sakinių.

Nepriklausomas sakinys – tai sakinys, kuris gali būti savarankiškas sakinys. Jis turi subjektą ir veiksmažodį ir nepriklauso nuo jokio kito sakinio.

Sudėtinių sakinių pavyzdžiai:

-Aš ruošiuosi kontroliniam darbui, bet negaliu susikaupti.

-Rytoj turiu atlikti didelį projektą, todėl turiu imtis darbo.

-Šį vakarą noriu išeiti, bet turiu likti namie ir mokytis.

Parašykite komentarą