Sudėtinis

Konsubstancialumas yra teologinė doktrina, teigianti, kad Sūnus ir Šventoji Dvasia yra tos pačios substancijos kaip ir Tėvas. Ši doktrina yra svarbi trejybinėje teologijoje, nes ja patvirtinama trijų Trejybės asmenų bendroji prigimtis.

Ką reiškia consubstantial religijoje?

Žodis „konsubstancialus“ kilęs iš lotyniško žodžio consubstantialis, kuris sudarytas iš priešdėlio con- (reiškiančio „su“) ir šaknies žodžio substantia (reiškiančio „substancija“). Šis žodis iš pradžių buvo vartojamas filosofijoje ir teologijoje Tėvo ir Sūnaus santykiui Trejybėje apibūdinti. Religinėje kalboje vartojamas apibūdinti tikėjimui, kad Tėvas ir Sūnus yra tos pačios substancijos.

Kas yra pagimdytas, o ne tapęs konsubstancialus su Tėvu?

Tėvo ir Sūnaus konsubstancialumas yra Trejybės doktrina, teigianti, kad Tėvas ir Sūnus yra tos pačios substancijos. Ši doktrina grindžiama Nikėjos tikėjimo išpažinimu, kuriame teigiama, kad Tėvas yra „pradėtas, o ne sukurtas, konsubstancialus su Sūnumi“.

Konsubstancialumo doktrina yra svarbi, nes ji patvirtina Tėvo ir Sūnaus lygybę. Tėvas nėra žemesnis už Sūnų, o Sūnus nėra žemesnis už Tėvą. Jie abu yra tos pačios substancijos ir abu yra vienodai Dievas.

Ką reiškia „pradėtas, o ne sukurtas“??

Frazė „pagimdytas, o ne sukurtas“ yra vienas iš Nikėjos tikėjimo išpažinimo, kuris vartojamas daugelyje krikščionių bažnyčių, principų. Juo siekiama pabrėžti, kad Jėzus Kristus, kaip Dievo Sūnus, nėra sukurta būtybė, bet egzistuoja amžinai.

Kaip dar kitaip vadinasi konsubstancialus?

Anglų kalboje nėra nė vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip „consubstantial“. Artimiausias vertimas būtų „tos pačios substancijos“, tačiau tai nėra tikslus vertimas.

Parašykite komentarą