Sugestyvus

Terminas „sugestyvus“ vartojamas apibūdinti kažkam, kas gali sukelti tam tikrą reakciją, mintį ar jausmą. Dažnai vartojamas apibūdinti dalykams, kurie suponuoja tam tikrą dalyką, pavyzdžiui, asmens elgesį ar išvaizdą.

Kas yra siūlomasis sakinys?

Įtaigus sakinys – tai sakinys, kuriuo kas nors siūloma arba užsimenama, aiškiai to nenurodant. Pavyzdžiui, „Turėtum apsivilkti paltą“ yra įtaigaus pobūdžio sakinys, nes juo užsimenama, kad lauke šalta.

Koks yra žodis, reiškiantis seksualiai sugestyvus?

Nėra vieno žodžio, kuris tiksliai apibūdintų šią sąvoką, tačiau „sugestyvus“ arba „provokuojantis“ yra arti to. Kai kas nors yra seksualiai sugestyvus, paprastai tai yra todėl, kad tai kokiu nors būdu atskleidžia arba siūlo seksą. Tai gali būti daroma žodžiais, vaizdais arba veiksmais.

Kas yra sugestyvus medicinos terminais?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai gali priklausyti nuo konkretaus medicininio konteksto, kuriame šis terminas vartojamas. Tačiau apskritai žodis sugestyvus reiškia kažką, kas nurodo arba siūlo ką nors kita. Pavyzdžiui, sugestyvus simptomas gali būti toks, kuris leidžia daryti prielaidą apie tam tikrą diagnozę. Panašiai, vaizdų tyrimo metu gali būti siūlomas radinys, kuris rodo tam tikrą būklę.

Kas yra įtaigi mintis?

Siūlanti mintis – tai mintis, skatinanti arba neskatinanti tam tikros krypties mąstymo. Jis gali būti tiek teigiamo, tiek neigiamo pobūdžio. Sugestyvios mintys gali būti naudingos skatinant naujas idėjas arba atgrasant nuo neproduktyvaus mąstymo.

Parašykite komentarą